Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskus käynnistää Uljuan ohijuoksutukset Siikajoella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen virtaamat saavuttavat huippunsa viikonlopun aikana. Virtaama joissa pienenee huomattavasti heti ensi viikon alussa. Säännösteltyjen järvien vedenpintaa lasketaan heti ensi viikon alusta lähtien.

Siikajoen vesistössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää Uljuan ohijuoksutukset Lämsänkosken padolta 29.6. Ohijuoksutusten määrä mitoitetaan siten, että Siikajoen virtaama ei kasva vahinkorajan yläpuolelle. Ohijuoksutuksia jatketaan niin kauan, että Uljuan tekojärven vedenpinta saadaan laskettua riittävän alas. Ohijuoksutuksilla pyritään siihen, että Uljuan tekojärveen saadaan nopeasti lisää varastotilavuutta mahdollisia seuraavia sadevesiä varten.

Maakunnan pohjoisosissa Oulujoen ja Iijoen vesistöalueilla järvien vedenpinta on edelleen korkealla kevään lumen sulamistulvien aiheuttaman nousun ja sen jälkeen jatkuneiden sateiden vuoksi. Jokien virtaama on myös ajankohtaan nähden normaalia suurempi.

Vesitilannetta voi seurata ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Lisätietoja:

Kokonaistilanne: Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 430 26.7., jonka jälkeen vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä p. 0295 038 444
Siikajoen säännöstely: Ympäristöinsinööri Kaisa Kettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 030
Kalajoen säännöstely: Ympäristöinsinööri Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 050 396 3006
 


Regional information