Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

44 kehittämishanketta ehdolla - maaseutuohjelman toteutus käyntiin Keski-Suomessa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Maaseudun hanketukien valintajaksolla 1.9.–31.10.2015 Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusta haettiin 21 kehittämishankkeeseen. Näistä 12 on alueellisia ja 9 kahden tai useamman ELY-keskuksen alueella toteutettavia suunnitelmia. Tukea haettiin monipuolisesti elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiseen ja aktivointihankkeisiin, tiedotushankkeisiin ja palvelujen kehittämiseen. Teemoina olivat muun muassa biotalous, ruoka, matkailu, muotoilu sekä yritysten yhteistyö.

Hakuajan päätyttyä hankkeet läpikäytiin ja pisteytettiin ELY-keskuksessa. Jatkovalmisteluun pääsi ensi vaiheessa 15 hanketta. Kaikille alueellisiin hankkeisiin tukea hakeneille on lähetetty tieto oman hakemuksen tilanteesta. Seuraavaksi ELY-keskus pyytää hakijoita tarkentamaan hankkeiden sisältöä, minkä jälkeen suunnitelmat etenevät päätöksentekoon.

Ohjelmakauden käynnistänyt valintajakso 11.5.–31.8.2015 tuotti 19 elinkeinoja edistävää hankehakemusta ja neljä maaseutuasumista tukevaa hanketta. Näistä valittiin rahoitettavaksi 12+3 hanketta, yhteisarvoltaan n. 5,3 milj. euroa. Kaikkien ensimmäiseltä valintajaksolta eteenpäin päässeiden hankkeiden hakijoiden kanssa on käyty tarkentavat keskustelut ja suunnitelmiin on tehty täydennyksiä. Rahoituspäätökset molempien valintajaksojen osalta tehdään ensivuoden puolella. Kolmannelle valintajaksolle 1.11.2015 - 29.2.2016 ELY-keskus toivoo erityisesti yhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on yritystoiminnan aktivointi.

Merkittävä panostus maakuntaan

Maaseuturahasto on yksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoista. Kehittämisohjelmaa toteutetaan hanke- ja yritystukien osalta alueellisten maaseudun suunnitelmien kautta. Keski-Suomessa painopisteitä ovat uudistuva yrittäjyys, monimuotoinen maaseutuasuminen, metsät ja maatalousyrittäminen. Laajempien kehittämishankkeiden lisäksi rahastosta myönnetään suoria yritystukia.

Alueellisen suunnitelman toteuttamiseen, vuoteen 2020 saakka, on varattu rahaa 40,66 milj.€ Tämä osuus tulee Euroopan Unionilta ja valtiolta (MMM). Toteutumiseen tarvitaan lisäksi muuta rahoitusta. Rahoituksesta noin 60 % on tarkoitus kohdentaa yritystukiin ja 40 % hanketoimintaan, jossa siinäkin on tavoitteena ensisijaisesti edistää yrittämisen edellytyksiä Keski-Suomessa. 

Maaseutuohjelman hanketukia voivat hakea maaseudulla toimivat yhteisöt, kuten yritykset, oppilaitokset, kehittäjäorganisaatiot ja kunnat. Hankkeiden hyödyn täytyy kohdistua maaseutualueille, johon luetaan koko Keski-Suomi lukuun ottamatta Jyväskylän kaupunkialuetta. Hankerahoitusta voi hakea joko ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä.

Lisätietoja:
Maaseutuasiantuntija Veli Koski, p. 0295 024 563


Regional information