Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Yrittäjän työterveyshuoltopalvelut entistä toimivammiksi (Keski-Suomen ELY-keskus)

Niin yrittäjän kuin yrityksen työntekijänkin tärkein pääoma on hänen työkykynsä. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto pyrkii osaltaan ylläpitämään yritysten ja työpaikkojen henkilöstön työkykyä, jaksamista ja hyvinvointia. Niillä on myös todettu olevan suora yhteys yrityksen tuottavuuteen ja menestymiseen.

Yrittäjät eivät vielä tunne työterveyshuollon palveluja kovin hyvin. Monet työnantajayrittäjät eivät myöskään tiedä lakisääteisestä velvoitteestaan järjestää henkilöstölleen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut.

Yrittäjät haluavat tietoa työterveyshuollon palveluista

Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Työterveyslaitoksen järjestämässä Työterveyttä yrittäjälle -tilaisuudessa Jyväskylässä yrittäjät saivat konkreettista tietoa työterveyshuollon kustannuksista, toimijoista ja palveluista.

Työnantajayrittäjiä tilaisuudessa edustanut toimitusjohtaja Mikko Akselin TietoAkseli Oy:stä kertoi yrityksensä tehneen lakisääteistä laajemman työterveyshuoltosopimuksen, joka sisältää myös sairaanhoitopalvelut. 

"Meillä kävelee joka päivä osaaminen sisään ja ulos, joten on tärkeää huolehtia siitä osaamisesta. Olemme pyrkineet luomaan myös hyvää työnantajamielikuvaa panostamalla henkilöstöasioihin. Työnantajalla on kuitenkin aina moraalinenkin velvoite huolehtia siitä, että työntekijä pysyy työkykyisenä työmarkkinoille".

Tanssiina Oy:n toimitusjohtaja Anne-Marika Turpeinen oli tyytyväinen tilaisuuteen, josta hän koki saaneensa konkreettista hyötyä. Mukaan tarttui esite, jossa on tietoa oman alueen työterveyshuoltoa tarjoavista palvelutuottajista yhteystietoineen ja ohjeistusta siitä, kuinka palvelua haetaan.

"Minulla ei ollut näistä asioista aiemmin tietoa. Oikeastaan vasta nyt, kolmen ja puolen vuoden yrittäjyyden jälkeen, on ollut aikaa pohtia omaa jaksamistaan ja omaan työterveyteen liittyviä asioita. Näistä asioista olisi hyvä kertoa jo alkavan yrittäjän neuvonnassa".

Kuvassa vasemmalta: Toimitusjohtaja Mikko Akselin TietoAkseli Oy:stä, toimitusjohtaja Anne-Marika Turpeinen Tanssiina Oy:stä ja kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitokselta.

Työterveyshuoltoa kehitetään keskisuomalaisella mallilla

Työterveyslaitos on vastikään selvittänyt eri toimijoiden tietämystä ja näkemyksiä työkyvystä ja työterveyshuollosta, palveluista ja niiden toimivuudesta eri maakunnissa.

Selvityksen mukaan yritykset ja yritysasiantuntijat Keski-Suomessa eivät tunne kovin hyvin alueensa työterveyshuoltopalveluja. Yrittäjiä ei juurikaan ohjata työkykyä tukevien palvelujen piiriin (ei koskaan tai harvoin 63%). Keskisuomalaiset yritysneuvojat antavat yrittäjille liian vähän tietoa työhyvinvoinnin merkityksestä yritystoiminnalle (83% satunnaisesti tai ei koskaan). 

Keski-Suomen ELY-keskus on tarttunut ongelmaan tiedottamalla aiheesta ja tuottamalla aiheeseen liittyvää materiaalia yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Se on myös rahoittanut viime vuodet yrittäjien työhyvinvointiin liittyviä hankkeita. Täällä onkin kehitetty "keskisuomalainen malli" yrittäjien, työterveyshuollon ja yritysneuvonnan asiantuntijoiden välisen yhteistyön tiivistämiseksi. Malli on herättänyt kiinnostusta ja otettu käyttöön muissa maakunnissa.

"Yritysneuvonnan asiantuntijamme tulevat jatkossa neuvomaan yrittäjiä myös työterveyteen liittyvissä asioissa entistä paremmin. Aiheeseen liittyvää aineistoa on saatavilla ja yhteistyötä tiivistetään entisestään," lupaa kehittämispäällikkö Pirjo Suhonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Koko maan yrityskannasta (227 000) suurin osa on pieniä, alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä (93 %)."Koulutamme parhaillaan maan työterveyshuoltoja palvelemaan entistä paremmin erityisesti pieniä yrityksiä", kertoo kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitokselta.

Lisätietoa:

Pirjo Suhonen, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus
p. 0295 024 601, pirjo.suhonen (at) ely-keskus.fi

Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos
p. 040 746 9439, helena.palmgren (at) ttl.fi

 


Regional information