Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Vattnet blir svalare och algläget är lugnt i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Vecka 34 har inga blågröna alger observerats på NTM-centralen i Södra Österbottens kontrollplatser.  Under veckoslutet observerades blågröna alger på vidsträckta områden vid kusten utanför både Bergö och Replot. Algen var av arten Aphanizomenon sp. Däremot har algblomningen i den konstgjorda sjön Pitkämö blandats upp med vattnet på grund av blåst och regn, men vid stranden finns algmassa som håller på att brytas ner. I övrigt har NTM-centralen ingen kännedom om observationer av blågröna alger i insjövattnen.

Temperaturen i insjövattnen börjar sakta sjunka, i Kyro älvs nedre lopp var vattnet på måndagen 19,1 °C och i havsområdet utanför Karleby 17,8 °C på onsdagen.

De blågröna algerna kan återigen bli rikligare i vattnen om väderleksförhållandena i augusti tillåter det. Det avråds från att använda vatten som innehåller rikligt med blågröna alger, eftersom algerna kan vara giftiga och orsaka bl.a. hudsymptom, irriterade ögon och illamående. Även en liten mängd blågröna alger kan ibland innehålla en skadlig mängd alggift. I synnerhet småbarn och keldjur bör hållas borta från stranden och vattnet där det finns alger. Vatten med blågröna alger bör inte användas för bevattning av t.ex. sallad eller bär och inte heller som påkastningsvatten i bastun eller i matlagning, eftersom det blågröna alggiftet inte försvinner vid kokning.

Mer information:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Regional information