Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Turvallisesti kävellen ja pyörällä koulutielle (Uudenmaan ELY-keskus)

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma on valmistunut

Koulut ovat jälleen alkaneet tuoden lapset ja nuoret näkyvästi mukaan liikenteeseen. Vastuulliset autoilijat tekevät liikenneympäristöistä turvallisemman. Kun nopeusrajoituksia ja liikennesääntöjen noudatetaan, kaikkien liikkujien turvallisuus kasvaa. Lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää opettaa sekä kotona että koulussa oikeanlaista liikennekäyttäytymistä ja turvavälineiden käyttöä. Juuri valmistuneen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman avulla halutaan lisätä jalankulkua ja pyöräilyä lyhyillä koulumatkoilla. Kestävään liikkumiseen kannustetaan muun muassa Hyvinkään kouluissa Liikennekäärme-pelin ja Fillarinappulakoulu-liikennekasvatuspäivän avulla. Fillarinappulakoulu on hyvinkääläisille 2.-luokkalaisille tarkoitettu liikkumiseen ja turvallisuuteen liittyvä tapahtuma (kypärän käyttö, pyörän kunto, suojatien ylitys, turvallinen liikkuminen, jne.) Hyvinkään kaupungin liikennesuunnittelija Tapio Kinnunen Askel-työryhmästä on vienyt Liikennekäärme-peliä kouluihin.

"Liikennekäärme-peli on saanut positiivisen vastaanoton kouluissa. Sen avulla oppilaita innostetaan kulkemaan kouluun jalan tai pyörällä aina kun se on mahdollista. Samalla myös vanhemmat saadaan kiinnittämään enemmän huomiota siihen, kuinka lasten kannattaa kulkea koulumatkat. Kun lapsia ei viedä kouluun autolla, saattoliikennejärjestelyt koulujen edustoilla sujuvat huomattavasti paremmin" Kinnunen toteaa.

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma on valmistunut

Alueella on tapahtunut vuosien 2008–2012 aikana enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia asukaslukuun suhteutettuna kuin Manner-Suomessa. Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtui erityisesti nuorille 15–21-vuotiaille mopolla ja auton kuljettajana tai matkustajana liikkuville. Suunnittelualueen vuosittaiset liikenneonnettomuuskustannukset ovat yhteensä yli 57 milj. euroa, josta kuntien osuus on noin 10 milj. euroa.

 

Suunnitelman visio on:

Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä ja pääosa arjen lyhyistä matkoista tehdään kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä.

 

Suunnitelmalle on asetettu haastavat tavoitteet

Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä kuntien eri toimialoille tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteet koskevat mm. liikennekasvatusta, liikenneympäristön parantamista ja eri hallintokuntien sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Toimenpiteillä halutaan saada liikenneympäristöstä kaikille liikkujille turvallinen. Liikkujilta itseltään toivotaan myös vastuunkantoa liikkumisen valinnoistaan ja liikennekäyttäytymisestään.

Suunnitelman tavoitteisiin ei päästä yksin liikenneympäristön parantamisratkaisuilla. Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan keinoja, joilla ihmiset saadaan motivoitua nykyistä vastuullisempiin ja turvallisempiin liikkumisvalintoihin. Liikenneturvallisuustyön suurimmat haasteet liittyvät ylinopeuksiin, kuljettajien ajokuntoon ja turvalaitteiden käytön laiminlyönteihin. Liikennekäyttäytymiseen ja ajokuntoon panostamalla saavutetaan usein suuremmat onnettomuusvähenemät kuin liikenneympäristön toimenpiteillä. Suunnitelmassa on esitetty noin 210 kpl liikenneympäristön parantamistoimenpidettä, joista pienemmät, kuten nopeusrajoitusten alentamiset, pyritään toteuttamaan lähivuosina.

Alueen liikenneturvallisuutta sekä kestävää liikkumista edistetään kuntien omissa työryhmissä ja tavoitteiden toteutumista seurataan seudun yhteisen liikenneturvallisuusryhmän vuosittaisissa kokouksissa, joissa Uudenmaan ELY-keskus ja Liikenneturva ovat mukana. Suunnitelmassa on laadittu seurannan avuksi alueelle seurantamittarit, joilla seurataan mm. liikenneonnettomuuksien kehitystä ja turvavälineiden käyttöä.

Suunnitelman laatijat

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien lisäksi suunnitelman päivitystyöhön osallistuivat mm. Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Konsulttina työssä toimi Destia Oy.

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma liitteineen löytyy Uudenmaan ELY-keskuksen sivuilta osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/98802

 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:


Regional information