Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Sysselsättningsöversikt maj (NTM-centralen i Österbotten)

Rubriker:
  • Arbetslösheten bland utlänningar, kvinnor och ungdomar ökar.
  • Inom byggnadsbranschen har arbetslösheten ökat med över en fjärdedel.
  • Uppföljning av ungdomsgarantin: rekordmånga ungdomar är arbetslösa i över tre månader.
Läs hela översikten här.

Regional information