Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Kunskap om Kvarkens havsmiljö samlad i en ny karttjänst (NTM-centralen i Södra Österbotten)

En ny karttjänst med kunskap om havet blir nu tillgänglig. Det är projektet SeaGIS som sammanställt existerande information för hela Kvarkenområdet. Vi kan stolt presentera närmare 400 olika dataunderlag från både Finland och Sverige med information om allt möjligt, från fornminnen till fiskars lekplatser, från flyktvägar under andra världskriget till nuvarande utsläppskällor, säger Johnny Berglund, marinbiolog och projektkoordinator på Länsstyrelsen i Västerbotten.

– Med den nya karttjänsten hoppas vi att planeringen ute till havs blir mera koordinerad mellan Finland och Sverige samt mellan olika myndigheter eftersom alla kan använda samma underlag, säger Jens Perus, projektledare vid NTM-centralen i Vasa. Den nya karttjänsten kan även bli en intressant informationsplats för turister och för kustbor som har ett intresse av att veta mera om sin närmiljö.

Projektet SeaGIS, som under de senaste åren jobbat med att förbereda Kvarkenregionen för ett nytt EU-direktiv gällande maritim fysisk planering som förväntas träda ikraft ännu 2014, håller sitt slutseminarium i Vasa 25–26.8.2014.

Under seminariedagarna kommer inbjudna föreläsare att berätta om olika myndigheter och sektorers framtidsutsikter gällande verksamheter till havs samt dra nytta av erfarenheter från andra regioner där man redan jobbat med framtagande av havsplaner. 

Betydelsen av att börja planera områden ute till havs blir allt mera tydlig. Intresset för olika fritidsaktiviteter och näringsverksamheter i kust- och havsområdena ökar stadigt. Exempelvis vill vindkraftsparker reservera stora arealer ute till havs samtidigt som båtlivet ökar. Genom planeringsinitiativ vill man stimulera en allmän diskussion samt utreda var det är förnuftigt att placera olika verksamheter, utan att förorsaka skada på miljön och utan att hindra övriga aktörers verksamheter till havs.

Olika myndigheter kommer även att kunna använda sig av karttjänsten för att få information från allmänheten. – Det finns nämligen en funktion som gör att vi kan ställa frågor och be om upplysningar direkt i kartan, berättar Johnny Berglund, projektkoordinator vid Länsstyrelsen Västerbotten. Det kan handla om att få in kommentarer på aktuella planärenden eller allmänt samla kunskap om växter och djur.

Tilläggsuppgifter:

  • SeaGIS: http://seagis.org
  • Karttjänst: http://maps.seagis.org
  • Projektledare Jens Perus, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 899   
  • Projektkoordinator Johnny Berglund, Länsstyrelsen i Västerbotten, tfn +46 10 225 4417

Regional information