Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Tienkäyttäjät entistä tyytymättömämpiä tiestön kuntoon myös Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (Uudenmaan ELY-keskus)

Tienkäyttäjien tyytymättömyys maanteiden tilaan ja kuntoon on entisestään lisääntynyt. Kaikkein tyytymättömimpiä ovat ammatikseen autoilevat.  Tämä selviää juuri valmistuneista kesän 2014 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksista.  Myös Liikenneviraston kuntomittaukset osoittavat tiestön kunnon heikenneen.

Tyytyväisyys tiestön kuntoon on laskenut vuodesta 2010 lähtien ja on nyt huolestuttavan alhaalla. Tienkäyttäjät ovat tyytymättömiä erityisesti muiden kuin pääteiden kuntoon, mutta tyytymättömyys on lisääntynyt myös pääteiden osalta. Uudenmaan ELY-keskus jakaa tienkäyttäjien huolen tieverkon kunnosta.

Ammattiautoilijat erityisen kriittisiä

Varsinkin ammattiliikenteen eli raskaan liikenteen edustajien tyytyväisyys on laskenut selvästi. Nyt ensimmäistä kertaa useimmat heistä ovat tyytymättömiä pääteiden kuntoon kesäkaudella, ja tyytyväiset ovat jääneet vähemmistöön. Tyytymättömyys muiden teiden kuntoon on entisestään lisääntynyt. Peräti 60 prosenttia ammattiautoilijoista on erityisen tyytymättömiä muun tiestön kuntoon. Tässä ryhmässä korostuvat muun muassa metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia ajavat autoilijat.

Myös yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon on vähentynyt. Heistäkin tyytymättömiä on nyt jo reilu kolmannes – selvästi useampi kuin kesällä 2012, jolloin vastaava tutkimus tehtiin edellisen kerran.

Huolena muiden liikennekäyttäytyminen ja teiden kunto

Tähän saakka sekä ammattiautoilijat että yksityishenkilöt ovat olleet melko tyytyväisiä pääteiden päällysteiden kuntoon, mutta nyt tyytyväisiä on enää vajaa puolet yksityishenkilöistä ja vain vajaa kolmannes raskaan liikenteen vastaajista. Eniten molempien vastaajaryhmien tiellä liikkumista häiritsivät päällystevauriot ja urat.

Liikkumisen sujumista ja mukavuutta haittasivat sekä yksityisten että raskaan liikenteen vastaajien mielestä muiden tielläliikkujien liikennekäyttäytyminen (yksityisistä tätä mieltä oli 48 %  ja raskaan liikenteen edustajista 50 %) sekä teiden huono kunto (yksityiset 38 % ja raskas liikenne 54 %).

Onko muita keinoja kuin nopeusrajoitusten alentaminen?

Teiden huonon kunnon vuoksi tienpitäjä joutuu harkitsemaan nopeusrajoitusten alentamista . Tutkimuksen mukaan tienkäyttäjät suhtautuvat huonokuntoisten teiden nopeusrajoitusten alentamiseen ymmärtäväisesti. Yksityisistä vastaajista 72 prosenttia ja ammattiautoilijoista 52 prosenttia hyväksyy nopeusrajoitusten alentamisen, jos tien huono kunto sitä edellyttää.

Vuoteen 2018 mennessä arvioidaan korjaustarpeessa olevien päällysteiden määrän kasvavan kaksinkertaiseksi, mikäli kunnossapidon rahoitustaso ei oleellisesti parane. Kaikkia päällystevaurioita ei pystytä korjaamaan ja osa päällystetyistä teistä joudutaan palauttamaan sorateiksi. Lisäksi teiden huonon kunnon takia joudutaan asettamaan lisää paino- ja nopeusrajoituksia. Kehitys on mahdollista pysäyttää riittävän suurella ja pysyvällä tasokorotuksella perusväylänpidon rahoitukseen.

Myös tyytyväisyyden aiheita

Tiedottamiseen liikenteen häiriöistä ovat kaikki hieman aiempaa tyytyväisempiä, tyytyväisiä on nyt 56 prosenttia yksityishenkilöistä ja 54 prosenttia ammattiautoilijoista. Myös ajoratamerkintöjen näkyvyys pääteillä saa kiitosta useimmilta yksityisiltä ja puolelta raskaan liikenteen edustajista. Samoin useimmat ovat tyytyväisiä tienvarsien siisteyteen.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella samat tyytymättömyyden aiheet kuin muualla maassa

Uudenmaan ELY-keskus vastaa tienpidosta Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Tällä alueella tienkäyttäjien tyytyväisyys on enimmäkseen hyvin lähellä valtakunnallista tasoa, mutta joitain erojakin on havaittavissa. Vaikka Uudenmaan ELY-keskuksen alueellakin yksityishenkilöiden tyytyväisyys muiden teiden kuntoon ja päällysteisiin on vähentynyt, on se valtakunnallista keskiarvoa paremmalla tasolla. Myös sorateiden kuntoon ollaan Uudenmaan ELYn alueella keskimääräistä tyytyväisempiä niin yksityishenkilöiden kuin ammattiautoilijoidenkin keskuudessa, joskin enemmistö alueen tienkäyttäjistä on silti tyytymättömiä sorateiden kuntoon etenkin keväällä.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella yksityishenkilöt ovat muuta maata tyytymättömämpiä pääteiden tienvarsien siisteyteen sekä linja-autopysäkkikatosten ja toisaalta levähdys- ja pysähtymisalueiden siisteyteen ja kuntoon. Muutoin kriittisemmät ammattiautoilijat ovat yksityishenkilöitä tyytyväisempiä pysäkkien sekä levähdys- ja pysähtymisalueiden siisteyteen.

Asiakkaiden palaute tärkeää

Liikennevirasto tutkii tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon 1–2 vuoden välein tehtävillä asiakaskyselyillä: talvikysely tehdään vuosittain ja kesäkysely joka toinen vuosi. Lisäksi Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset saavat tiestöstä suuren määrän muuta asiakaspalautetta, jota käsitellään monin eri tavoin. Liikenneviraston, ELY-keskusten ja myös urakoitsijoiden tavoitteena on palvella asiakkaitaan, tienkäyttäjiä, mahdollisimman hyvin resurssien antamissa puitteissa. Siksi asiakkaiden palaute on tärkeää toiminnan kehittämiseksi.

Lisätietoja

Liikennevirasto:

Kunnossapidon kehittämisyksikön päällikkö Pekka Rajala, p. 0400 503 368
Väylänpidon ohjausyksikön päällikkö Tuomas Toivonen, p. 0295 343 618

Uudenmaan ELY-keskus:

Toiminnansuunnittelija Annika Sarkkola, p. 0295 021 344

Tutkimusraportti Liikenneviraston sivuilla


Regional information