Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Retkeile Suomen luonnon päivänä Vihavuodenkoskella, jossa ui uhanalaisia järvitaimenia (Hämeen ELY-keskus)

Suomen luonnon päivänä 30.8.2014 yksi retkikohteista on Hämeenlinnan Vihavuodenkoski – ainutlaatuinen kalastuspaikka kauniissa ympäristössä. Nykyään Vihavuodenkoskessa ui erittäin uhanalaisia järvitaimenia, jotka asettuivat koskeen 1990-luvulla tehtyjen kunnostusten ansiosta.

Järvitaimenten kalastusta säännellään ja valvotaan koskella edelleen tiukasti. Luonnonvaraisia taimenia ei oteta saaliiksi lainkaan.

Vihavuodenkoski – järvitaimenten hääsviitti ja kalastajien namupaikka

Vihavuodenkoski sijaitsee Hauhon reitin suurten järvien Kukkian ja Iso-Roineveden välissä. Koskessa lisääntyy järvitaimen, joka on Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen.

Vihavuodenkoski kunnostettiin 1990-luvun alussa. Silloin purettiin myös Vihavuoden pahoin ränsistynyt pato. Tilalle rakennettiin noin 60 metriä ylävirran suuntaan uusi pohjapato, jonka ohi kalat pääsevät uimaan kutupaikoille. Pieni koski sai merkittävästi lisää pituutta, ja sitä myös loivennettiin ja levennettiin. Lisäksi rakennettiin kutusoraikoita, suojakivikoita poikasille sekä asentopaikkoja isoille kaloille.

Kunnostuksen jälkeen Vihavuodenkoskesta on muodostunut ainutlaatuinen kalastuskohde eteläsuomalaisessa kulttuurimaisemassa. Taimenen kalastus pienessä koskessa on kuitenkin erittäin tiukasti säänneltyä ja valvottua. Luonnonvaraisia taimenia ei oteta saaliiksi lainkaan. Kalastusmahdollisuuden lisäksi vapaana virtaava koski on luonut edellytyksiä myös Vihavuoden vireälle kylätoiminnalle.

Tietoa kunnostuksesta

Kosken kunnostus lähti liikkeelle Hauhon reitin uittosäännön kumoamisesta. Kumoamispäätöksessä vesi- ja ympäristöhallitus velvoitettiin kunnostamaan samalla Vihavuodenkoskea. Padon purkamiseen luvan haki puolestaan padon omistaja Yhtyneet Paperitehtaat Oy, joka myös rakennutti uuden padon.

Taimenen poikasilla on Vihavuodenkoskessa ja sitä ympäröivissä järvissä hyvät oltavat. Hauhon reitti on hyvässä ekologisessa kunnossa ja Iso-Roinevedessä, Kukkiassa ja Kuohijärvessä on runsaasti muikkua, jota taimenet mieluiten syövät. Taimenilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet kasvaa kutukokoon, koska järvien verkkokalastus on vähentynyt ja taimenen alamitta on nostettu 60 senttimetriin.

Taimenen tulevaisuudennäkymät

Käytännössä kaikki Hauhon reitin kosket on aikanaan perattu ja osin padottu. Vihavuodenkoski perattiin jo 1830-luvulla, jolloin Kukkian pinta laski lähes metrin. Nykyinen taimenkanta riippuu poikastuotannosta Vihavuodenkosken ja Evonjoen poikastuotannosta. Evonjoelle laaditaan tämän vuoden aikana kunnostussuunnitelma, jota aletaan toteuttaa lähivuosina.   

Tervetuloa tutustumaan ja kuulemaan kala-asiaa!

Aika: 30.8.2014 klo 11–15
Paikka: Vihavuodentie 355, 14930 Sappee (Näin löydät Vihavuoteen)

Kohteen oppaat ovat Hämeen ELY-keskuksesta, Vihavuosi-Yhdistyksestä sekä maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisätiedot

  • kalatalouspäällikkö Jukka Muhonen, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 077
  • kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 313
  • Suomen luonnon päivä

 


Regional information