Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Försurningsläget i de österbottniska åarna och älvarna har försämrats (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Försurningsläget i de österbottniska åarna och älvarna har avsevärt försämrats under november. I flera åar är pH-värdet under 5 och ställvis till och med nära 4, vilket kan leda till problem för vattenmiljön i området. Försurningsperioden är klart den allvarligaste sedan hösten och vintern 2006 - 2007.

Att försurningsläget blivit sämre beror på de sura sulfatjordarna i jordmånen och på väderförhållandena. Försurningsproblemen har tillspetsats under regnperioden efter den torra sommaren. I motsvarande situationer kan pH-värdet i vattnet sjunka så pass att metaller urlakas ur jordmånen och som tillsammans med det låga pH-värdet orsakar omfattande fiskdöd. Detta skedde till exempel hösten 2006. Nu har förhållandena varit motsvarande, och situationen kan ännu bli värre.

Enligt de nyaste uppföljningsuppgifterna har pH-värdet varit mindre än 5 till exempel i Perho ås mynning och i nedre loppet av Lappo å samt i flera små och medelstora åar allt från norr om Karleby till söder om Vasa. I Kyro älv, Esse å och Lestijoki har värdena tills vidare varit kring 5 - 6. I Malax ådelta och i några små åar, såsom Vörå å, Malax å och Perho ås bifåror har pH-värdet sjunkit under 4,5 och som lägst närmare 4. I början av nästa vecka fås noggrannare uppgifter om försurningsläget i områdets vattendrag.

Om väderförhållandena fortsättningsvis är ogynnsamma, kan försurningen och urlakade metaller sköljas ut i sådan omfattning att det leder till fiskdöd. Eventuella observationer av fiskdöd kan meddelas till NTM-centralen i Södra Österbotten.

Tilläggsuppgifter:

  • Specialforskare Anssi Teppo, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 948
  • Forskare Jukka Pakkala, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 893

Regional information