Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Onko Vakka-Suomessa turvallista liikkua? Mistä löytyvät kävelijän, pyöräilijän tai autoilijan vaaranpaikat? Osallistu asukaskyselyyn ja vaikuta! (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt seudun kuntien, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä. Suunnitelmassa kartoitetaan liikenne­ympäristön turvallisuusongelmat sekä muut liikenneturvallisuutta heikentävät tekijät ja suunnitellaan toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuuden lisäksi suunnitelmassa pureudutaan kestävän liikkumisen mahdollisuuksiin, eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiin. Yhtenä keskeisimpänä lähtökohtana laadittavalle suunnitelmalle ovat seudun asukkaiden mielipiteet ja kokemukset alueen liikenneturvallisuustilanteesta ja liikkumisen olosuhteista. Suunnitelma valmistuu keväällä 2015.

Asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä selvitetään elo- ja syyskuun aikana

Vakka-Suomen seudulla asuvien mielipiteet ja kokemukset asuinympäristönsä liikenneturvallisuuden ja liikkumisen ongelmista ovat tärkeä lähtökohta liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa. Ongelmien lisäksi suunnittelun tueksi selvitetään myös asukkaiden liikkumistottumuksia ja liikennekäyttäytymistä. Näitä tietoja kerätään elo- ja syyskuun aikana asukkaille, järjestöille ja yhdistyksille suunnatulla kyselyllä.

Asukaskyselyn avulla saadaan tietoon paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten "läheltä piti" ‑tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi. Kyselyssä asukkaat voivat kertoa, mitkä ovat erityisesti jalankulkijalle ja polkupyöräilijälle hankalia tai vaarallisia paikkoja, missä on autoilijoille ongelmallisia risteyksiä tai minkälaisia puutteita seudun joukkoliikennepalveluissa on.

Asukaskyselyyn voi vastata 19.8.–10.9.2014 välisenä aikana osoitteessa www.linea.fi/asukaskysely. Linkki kyselyyn löytyy myös kunkin kunnan Internet-sivuilta Ajankohtaista-palstalta. Paperilomakkeena kyselyyn on mahdollista vastata kunnan- ja kaupungintaloilla.

Keskimäärin kolme liikennekuolemaa vuosittain – jotain pitäisi tehdä

Vakka-Suomen seudulla on tapahtunut viime vuosina keskimäärin 45 henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksissa on menehtynyt keskimäärin kolme henkeä ja loukkaantunut 53 henkilöä vuodessa. Onnettomuuksista aiheutuu seudun kunnille vuosittain miljoonakustannukset. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on löytää ne painotukset ja keinot, joilla seudun liikenneonnettomuuksien määrä saadaan tavoitteiden mukaiseen laskuun.

Toimenpiteiden suunnittelussa pyritään käytännönläheisyyteen sekä korkeaan vaikuttavuuteen kohdistamalla suunnittelua kaikista keskeisimpiin ongelmiin, haasteisiin ja riskiryhmiin. Suunnitelmassa esitettävät toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi asennekasvatukseen, valistukseen, tiedotustoimintaan, osaamisen kehittämiseen, joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen, nopeustason alentamiseen hidastein tai nopeusrajoituksin, liittymäjärjestelyihin, liikennemerkkijärjestelyihin, jne.  

Suunnitelman laadinnassa korostetaan läpi suunnitteluprosessin suunnitelman valmistumisen jälkeistä työtä; kuka ottaa vastuun suunnitelmassa esitetyistä toimista, kuka seuraa suunnitelman etenemistä ja tavoitteiden toteutumista sekä miten liikenneturvallisuusajattelu saadaan integroitua kaikkien avaintoimijoiden arjen työhön. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää ehdotuksen liikenneturvallisuustyön jatkuvasta toimintamallista ja yhteistyön organisoinnista alueella.

Lisätietoja hankkeesta ja asukaskyselystä antavat:

Kustavi, Jarmo Leinonen, [email protected], puh: 044 706 2023

Laitila, Tapani Kokemäki, [email protected], puh: 02 8501 6309

Pyhäranta, Pauliina Sarilo, [email protected], puh: 044 738 3413

Uusikaupunki, Helena Lindström, [email protected], puh: 050 520 4449

Vehmaa, Ari Koskinen, [email protected], puh: 02 4393 702

Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus, [email protected], puh: 0400 824207

Juha Heltimo, Strafica Oy, [email protected], puh: 050 369 4604


Regional information