Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Muutoksia Laajoen sillan korjaustöiden liikennejärjestelyihin Mynämäellä maantiellä 2021 (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY- keskus aloittaa maantiellä 2021 Mynämäen Laajoella sijaitsevan Laajoen sillan uusimistyöt tällä viikolla. Laajoen sillan kansi uusitaan heikon kantavuuden ja kunnon vuoksi. Töiden aikana liikenne sillalla on katkaistu noin kuukauden ajaksi heinäkuussa. Alun perin tarkoitus oli ohjata ajoneuvoliikenne kiertotielle sillan liikennekatkon ajaksi. Muuttuneiden olosuhteiden johdosta siltapaikalle on tullut välttämättömäksi rakentaa väliaikainen tieyhteys ajoneuvoliikenteen käyttöön. Liikenne siirretään nykyisen siltapaikan viereen rakennettavalle väliaikaiselle tieyhteydelle tämän viikon aikana. Väliaikainen tieyhteys on yksikaistainen ja sen liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Liikenteelle aiheutuu työmaasta lyhyt viivästys matka-aikoihin. Väliaikaisen tieyhteyden kapeuden vuoksi raskaan liikenteen suositellaan käyttävän vaihtoehtoisia reittejä siltapaikan ohitse.  Sillan korjaustyö valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2014.

Nykyinen teräsbetoninen palkkisilta on rakennettu 1938 ja perusparannettu päällysrakenteen osalta 1982. Jännemitaltaan 8,5 m pitkän sillan hyötyleveys on 6,0 m ja se on painorajoitettu. Sillan pengerkaiteet ovat liian lyhyet ja matalat. Siltaa levennetään ja painorajoitus poistetaan uusimalla päällysrakenne nykyisille maatuille. Uudeksi hyötyleveydeksi tulee 7,5 m. Tiepengertä levennetään vastaavasti sillan päissä. Maantien tasaus säilyy ennallaan. Sillalla on nyt painorajoitus, joka haittaa merkittävästi elinkeinoelämän kuljetuksia. Laajoen sillan painorajoituksesta on saatu paljon palautetta elinkeinoelämän toimijoilta ja se on koettu erityisen tärkeänä korjauskohteena. Sillan kannen uusimisen myötä painorajoitus poistuu.

Urakoitsijana hankkeessa toimii YIT Rakennus Oy.

Kiertotiekartta raskaalle liikenteelle

LISÄTIETOJA:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, tieinsinööri Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902

- YIT Rakennus Oy, työpäällikkö Tomi Leppiniemi, p. 040 5515 943

- Lisää tietoa sillankorjauksista sillankorjaukset 2014 -nettisivuillamme.


Regional information