Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Kungsvägen stängs av för broreparationsarbete i Borgå (NTM-centralen i Nyland)

Kungsvägen (väg 1531) stängs av för trafik i Borgå medan Kungsbacka bro i Borgå renoveras. Under arbetet styrs fordonstrafiken om längs Tjusterbyvägen, Helsingforsvägen och Västra Mannerheimleden/Mäntsälävägen från och med 23.8.2014 kl. 21.

Renoveringen av Kungsbacka bro kommer att orsaka ändrade trafikarrangemang längs Kungsvägen (väg 1531) i Borgå. Kungsvägen stängs av för trafik vid rörbron som ligger 850 meter till öster om Tjusterbyvägens korsning lördagen den 23 augusti 2014 kl. 21.00.

Medan Kungsvägen är avstängd styrs trafiken via Tjusterbyvägen (väg 11773), Helsingforsvägen (väg 170) och Mannerheimleden/Mäntsälävägen (väg 55). Trafiken längs omfarten dirigeras av trafikledare.

Medan bron renoveras är trafik till tomterna tillåten från båda håll längs Kungsvägen. Den lätta trafiken kommer förbi byggplatsen längs en tillfällig led.

Kungsvägen öppnas för trafik senast söndagen den 24 augusti 2014 k. 9.00.Om arbetet blir färdigt snabbare kan vägen öppnas tidigare.

Tilläggsuppgifter:

  • entreprenör, Pekka Lehto, Oteran Oy, tfn 0400 527 143
  • övervakningskonsult Henry Niemi, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9960
  • projektchef Terhi Siltanen, NTM-centralen i Nyland, tfn 040 733 7816

Regional information