Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Kuha ja siika edelleen Hämeen ja Pirkanmaan tärkeimmät kalaistukkaat (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen maakuntien vesiin istutettiin vuonna 2013 kaloja ja rapuja vajaan 1 miljoonan euron arvosta. Tästä Pirkanmaan maakunnan osuus oli noin 55 %, ja loppu jakautui suunnilleen tasan Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen kesken.

Eniten istutettiin kesänvanhoja kuhia (runsaat 1,1 milj. kpl) ja siikoja (vajaat 1,0 milj. kpl). Järvitaimenia istutettiin noin 55 000 kpl, kirjolohia 39 000 kpl, ankeriaita 21 000 kpl ja harjuksia 25 000 kpl. Lisäksi istutettiin haukia, järvilohia, karppeja, meritaimenia ja -lohia, nieriöitä, peledsiikoja ja purotaimenia. Täplärapuja istutettiin 10 400 kpl.

Kuha ja siika ovat säilyttäneet asemansa selvästi tärkeimpinä istukaslajeina. Niiden istutusmäärät ovat 2000-luvulla kuitenkin hiljalleen vähentyneet. Myös uhanalaiseksi käyneen taimenen istutusmäärä on hieman pienentynyt, mutta toisaalta mädin ja vastakuoriutuneiden poikasten käyttö koskien kunnostuksen jälkihoitona on selvästi yleistynyt. Täpläravun luonnonkantojen voimistumisen myötä sen istutusten määrä on romahtanut 1990-luvun lopun huippuvuosista.

Vaikka kalakantojen hoidossa ensisijaisena keinona pidetään nykyisin luonnonvaraisen lisääntymisen turvaamista, istutukset näyttävät säilyttäneen vankan asemansa. Istutusten tuottama hyöty vaihtelee suuresti lajeittain ja vesistöittäin. Tulosta voidaan edelleen parantaa suunnittelemalla istutukset huolellisesti ja tehostamalla seurantaa. Tärkeää on myös säädellä kalastusta. Esimerkiksi kuhaistutusten tuottavuutta on monilla vesillä voitu parantaa nostamalla verkkojen pienintä sallittua solmuväliä ja kalojen alamittaa. Järvitaimenen alamitan nousu 60 senttimetriin parantanee osaltaan myös istutusten tuottavuutta.

On hyvä muistaa, että valtaosa kalansaaliista perustuu kuitenkin kalojen luonnonvaraiseen lisääntymiseen. Ahven, hauki ja särki ovat sisävesiemme yleisimmät saaliskalat.

Hämeen ja Pirkanmaan istutustiedot on vuodesta 1989 tallennettu Hämeen ELY-keskuksessa ylläpidettävään rekisteriin.

Lisätietoja  

Kalatalouspäällikkö Jukka Muhonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 077
Kalastusmestari Jari Pelkonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 085

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, pus. 0295 025 173

 


Regional information