Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Kerkonkoski-Rautalampi siirtoviemärin rakentaminen alkaa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa  Kerkonkoski-Rautalampi siirtoviemärin rakennuttamisen marraskuussa 2014.

Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä yhdessä Rautalammin kunnan kanssa. Hankkeen kustannusarvio on 2,1 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuuden on myöntänyt ympäristöministeriö.

 Siirtoviemärin valmistuttua Kerkonkosken jätevedenpuhdistamo poistuu käytöstä.  Siirtoviemäri hanke kuuluu vesienhoidon toimenpideohjelman kokonaisuuteen ja sillä tulee olemaan suuri merkitys vesienhoidon ja haja-asutuksen viemäröinnin kannalta :  noin 180 kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä viemäröintihankkeeseen.

Hankkeeseen sisältyy siirtoviemärilinjan rakentaminen Kerkonkosken taajamasta Rautalammin kirkonkylän taajaman verkostoon liittyen. Osalle matkaa rakennetaan myös vesijohtoa liittyen sekä Kerkonkosken, että Rautalammin vesijohtoverkostoon.  Rakennettavan siirtoviemärilinjan pituus on noin 18 kilometriä ja vesijohdon pituus noin 6,7 kilometriä.

Hankkeen on määrä olla käyttökunnossa helmikuussa 2016 ja viimeistelytöineen syksyllä 2016.

Hankkeen rakennuttajana toimii Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, kilpailutuksen perusteella urakoitsijaksi valittiin Maansiirto Suuronen Oy.


Lisätietoja hankkeesta antavat

Juha Jaakkonen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 0295 026 718
juha.jaakkonen(at)ely-keskus.fi

Tuure Savolainen, Rautalammin kunta, 0400-784 570
tuure.savolainen(at)rautalampi.fi

Jukka Suuronen, Maansiirto Suuronen Oy, 0400-644 545
jukka.suuronen(at)maansiirtosuuronen.fi


Regional information