Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Byggnadsentreprenaden Jakobstads hamnväg längs stamväg 68 gick till Graniittirakennus Kallio Oy (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Graniittirakennus Kallio Oy har undertecknat entreprenadavtalet för byggnadsentreprenaden stamväg 68, Jakobstads hamnväg. Byggnadsentreprenaden omfattar utarbetning av byggnadsplan utgående från vägplanen och genomföring av byggarbetet.

Syftet med byggprojektet är att förbättra trafiksäkerheten och trafiksmidigheten på Nordanvägen. Nordanvägen är fortsättningen på nuvarande stamväg 68 och förbindelse till Jakobstads hamn. Efter att byggentreprenaden är färdig ändras Nordanvägen från gata till allmän väg (stamväg 68) på avsnittet Kållbyvägen–Larsmovägen. Nordanvägens nuvarande tvärsektion breddas.

I anslutningen till Kållbyvägen byggs en rondell med fem förgreningar och tre undergångar för den lätta trafiken. Radien för rondellens inre diameter på Kållbyvägen är 25 meter. Nordanvägens nuvarande anslutningar kanaliseras. Kanaliseringen görs så att det byggs en egen avvikningsfil när man svänger av Nordanvägen i färdriktningen till vänster. Kanaliseringarna byggs vid de nuvarande anslutningarna till Korsmosståget, Östandalsvägen och Ahlströmsgatan. Den nuvarande undergången för lättrafik vid Östandalsvägen ska enligt planerna byggas om.

På den västra sidan av Nordanvägen byggs ett bullerstaket i kanten av körbanan vid bostadsområdet på en sträcka av ca 450 meter. Bullerstaketet blir 1,1 meter högt.

Mellan Östanlid och Östermalm byggs en ny gatuförbindelse under Nordanvägen. I anslutningen Nordanvägen–Larsmovägen byggs en rondell med fyra förgreningar. Körbanorna i Nordanvägens rondellförgreningar är bredare än normalt på grund av specialtransporterna som rör sig i området.

Undergångarna som byggs för den lätta trafiken vid Kållbyvägens rondell och Östermalms anslutning kommer att vara 2,8 meter höga.

Entreprenören har inlett utarbetningen av byggnadsplanen. I terräng har det gjorts kompletterande fältmätningar för byggnadsplaneringen. Enligt den preliminära tidtabellen utförs beredande byggarbeten i december. Brobyggnadsarbetet startar i januari och schaktningsarbetet i mars–april 2015. Enligt uppgifterna just nu blir byggarbetet färdigt under hösten 2016. Vägbyggnadsarbetet medför olägenheter i trafiken och under byggarbetets förlopp måste trafiken delvis styras med omvägsarrangemang bl.a. vid broplatserna.

Byggnadsentreprenadens entreprenadpris är 6 968 000 (moms 0 %) euro. Jakobstads stad deltar i projektkostnaderna med en kostnadsandel på ca 52 %.

 

Bilagor       Översiktskarta (pdf 2,6 Mb)

 

Mer information

 • Janne Ponsimaa
  Projektchef
  NTM-centralen i Södra Österbotten
  Tfn 029 502 7746

 

 •  Harri Kotimäki
  Stadsingenjör
  Jakobstads stad
  Tfn 044 785 1750

 

 • Markku Hokkanen
  Arbetschef
  Graniittirakennus Kallio Oy
  Tfn 0500 561 906

 


Regional information