Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Käkisalmen silta suljetaan 2.9.2014 - 31.1.2015 väliseksi ajaksi (Uudenmaan ELY-keskus)

Käkisalmen sillan korjaustyöt aiheuttavat muutoksia Pulkkilantien (maantie 314) liikennejärjestelyihin, kun silta suljetaan liikenteeltä tiistaina 2.9. aamuyöllä. Viestinnän tukemiseksi hankkeelle on avattu facebook-sivu, jonka tarkoituksena on antaa asukkaille ja tienkäyttäjille ajantasaista tietoa töiden etenemisestä. Sivut löytyvät osoitteesta www.facebook.com/kakisalmensilta. 

Käkisalmen silta suljetaan liikenteeltä 2.9.2014–31.1.2015 väliseksi ajaksi. Tänä aikana liikenne Sysmän ja Vääksyn välillä ohjataan Kalkkistentien (tie 3142) ja Kopsuontien (tie 3132) kautta. Liikennejärjestelyt on merkitty opastein.

Töiden etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti

Hankkeen viestinnän tueksi on perustettu facebook-sivu, joka löytyy osoitteesta www.facebook.com/kakisalmensilta. Sivun tarkoituksena on antaa asukkaille ja tienkäyttäjille ajantasaista tietoa hankkeen lähtökohdista ja etenemisestä. Sivu antaa myös mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Kaikista merkittävistä liikennejärjestelyistä ja muutoksista tiedotetaan myös paikallislehdissä ja radiossa.

Käkisalmen sillan korjaustyöt alkoivat toukokuun alussa 2014 ja jatkuvat huhtikuun loppuun 2015. Korjaustöiden yhteydessä sillan kantavuutta parannetaan, siltaa levennetään ja rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä.

 

Lisätietoja:

  • urakoitsija: Pirita Ahokas, Destia Oy, puh. 0400 802 364,
  • valvoja: Veijo Wallin, Ramboll Infrapalvelut Oy, puh. 040 1895 360
  • tilaaja: Terhi Siltanen, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 040 733 7816

Regional information