Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Vattenytorna i sjöarna ligger fortfarande lågt, regnet under slutet av veckan kan ändra situationen (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Efter den torra våren och heta sommaren ligger sjöarna i Österbotten fortfarande lägre än vanligt på många ställen. Venetjoki konstgjorda sjö i Perho ås avrinningsområde avviker mest från den normala nivån för tidpunkten, då sjön ligger ca 60 cm lägre än vanligt. Sjön låg senast lika lågt den heta sommaren 2006. Av de övriga sjöarna i Perho å ligger Patana konstgjorda sjö ca 10 cm lägre än vanligt.

Den oreglerade sjön Lestijärvi i Mellersta Österbotten ligger ca 15 cm lägre än normalt.

I Södra Österbotten ligger Lappajärvi ca 15 cm lägre än vanligt och avtappningen från sjön är 4 m3/s. Alajärvi i Esse ås övre lopp ligger 25 cm lägre än normalt.

I Lappo å steg den konstgjorda sjön Hirvijärvi vid midsommar till vanlig sommarnivå, men efter det har sjön sjunkit i och med den torra sommaren så att den för tillfället ligger ca 40 cm lägre än vanligt. Kuortaneenjärvi ligger ca 10 cm lägre än vanligt och även Kätkänjärvi ligger lägre än normalt.

Längs Kyro älv ligger de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Pitkämö knappt 10 cm lägre än vanligt.

För innevarande vecka har det utlovats rikliga regn vid kusten. Vattenflödet i åarna och älvarna är för tillfället mindre än på sommaren i genomsnitt, men om regnen blir kraftigt, kan det ställvis bli översvämning i mindre åar.

Mer information:

  • Äldre ingenjör Tuuli Saari, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 925
  • Underhållsingenjör Kristiina Kastman, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 021

Regional information