Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Iso-Längelmävedellä ryhdytään poikkeusjuoksutuksiin (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja UPM-Kymmene Oyj ovat sopineet Valkeakosken voimalaitoksen juoksutuksen rajoittamisesta. Iso-Längelmäveden (Mallasvesi, Roine, Längelmävesi, Pälkänevesi) liiallisen laskun estämiseksi voimalaitos pienentää juoksutusta 22.5. alkaen siten, että luonnonmukaisen purkautumiskäyrän juoksutuksesta vähennetään 6 m³/s. Pienennyksellä pyritään hidastamaan vedenkorkeuden laskua ja estämään luvassa esitetyn vedenkorkeuden raja-arvon (NN+83,64 m) alittuminen.

Iso-Längelmäveden vedenkorkeus on lähes lumettoman talven jälkeen 30 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta alempana (kuva 1). Nykyisten ennusteiden mukaan luvassa esitetty raja-arvo alittuisi heinäkuun loppupuolella, mutta pienennyksen myötä vedenkorkeus laskee raja-arvon tasolle vasta elokuun loppupuoliskolla. Tosin sateet voivat muuttaa tilannetta huomattavasti. Juoksutuksen pienennys on voimassa toistaiseksi, kunnes raja-arvon alitusuhka väistyy.

Kuva; Mallasveden Apian havaintoaseman vedenkorkeus vuonna 2014 ja vuosien 1896-2013 keskiarvo. Harmaa vyöhyke kuvaa suurimmat ja pienimmät havainnot.

Lisätietoja:

Pirkanmaa ELY-keskus

 


Regional information