Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Sysselsättningsöversikt juli (NTM-centralen i Österbotten)

Rubriker:
  • Ungdomsarbetslösheten är rekordhög.
  • Arbetslösheten ökar också bland chefer och specialister.
  • Lediga arbetsplatser finns fem procent mer än för ett år sedan, men samtidigt har andelen tillfälliga arbetsplatser mångfaldigats.
Läs hela översikten här.

Regional information