Regional information

Nyheter 2022

Internationaliseringspriset av republikens president ges till Neural DSP Technologies, Kuusakoski Group, AGCO-koncernen och EnergyVaasa

Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Neural DSP Technologies, som utvecklar och tillverkar mjukvara och utrustning för digital ljudbehandling, tilldelas som 2023 års nya företag och Kuusakoski Group, en koncern inom återvinnings- och gjuteribranschen, får utmärkelsen tillväxtföretag. AGCO-koncernen utnämndes till årets långvariga internationella investerare. Årets samhällspris ges till EnergyVaasa.

Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt konkurrenskraften, affärsverksamhetens internationalitet och lönsamheten. Dessutom betonar utvärderingen verksamhetens ansvarsfullhet, effekterna på utvecklingen av finsk kompetens och sysselsättning samt på utländska investeringar och om den gör Finlands innovationsmiljö känd. Företagens bakgrund fastställs med hjälp av samma KYC-process (Know your customer) som finansiella institutioner och andra aktörer använder för att identifiera och känna till sina kunder och kvaliteten och omfattningen av kundens verksamhet.

– De prisbelönta företagen visar på ett utmärkt sätt vikten av kontinuerlig innovation både vad gäller konkurrensfördelar, internationalisering och hållbar utveckling. Utvärderingen ville också betona den gröna omställningen och hållbar utveckling, tillsammans med internationella framgångar, säger ordförande för Team Finland-ledningsgruppen och avdelningschef Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet.

Olika organisationer inom näringslivet gav förslag till kandidater. Det slutliga förslaget till vilka företag och sammanslutningar som skulle belönas gavs till presidenten av aktörer inom Team Finland-nätverket, Business Finland, NTM-centralerna, Finnvera och utrikesministeriet.

Läs mer

Internationaliseringspriset av republikens president ges till Neural DSP Technologies, Kuusakoski Group, AGCO-koncernen och EnergyVaasa (businessfinland.fi)