Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

De maximala stödnivåerna för utvecklingsunderstöd som beviljas för företags investeringar höjs

Statsrådet har fastställt de maximala stödnivåerna för investeringar i fråga om understöd för utvecklande av företag enligt EU:s riktlinjer för statligt regionalstöd. Finland är indelat i tre stödområden. Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan bevilja små, medelstora och stora företag den maximala stödnivån för utvecklingsunderstöd enligt företagets läge. Stödnivåerna gäller från och med den 11 juli 2022.

Statsrådet fastställde den 16 juni 2022 stödområdena I och II där det maximala beloppet av investeringsstöd till företag är högre än i resten av landet. Övriga Finland hör till stödområde III. Avsikten är att rikta stöd särskilt till sådana områden vars ekonomiska situation är ogynnsam i förhållande till hela unionen eller som nationellt sett befinner sig i en ofördelaktig ställning. Syftet med regionalstödet är att jämna ut skillnaderna i regionernas utveckling och stödja en positiv utveckling i de valda regionerna.

De högsta stödnivåerna i stödområdena I och II är 5 procentenheter högre än under den föregående programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik 2014–2021.

Kommuner som hör till stödområdena I och II

Ett sådant understöd för utvecklande av företag som beviljas för en investering är högst ett belopp som motsvarar följande andel av de kostnader som ligger till grund för understödet:
 

   Stödområde I  Stödområde II  Stödområde III
 Små företag  40 %  35 %  20 %
 Medelstora företag  30 %  25 %  10 %
 Stora företag  20 %  15 %  - 

 

Understödet för utvecklande av företag är ett stöd som närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar enligt prövning i första hand till små och medelstora företag. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja understöd för utvecklande av företag för att utveckla affärsverksamhet, innovationsverksamhet samt utvecklings- och investeringsprojekt som gäller tillväxt eller internationalisering.

Läs mer

De maximala stödnivåerna för utvecklingsunderstöd som beviljas för företags investeringar höjs (8.7.2022, tem.fi)