Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ansökan om företagsfinansiering har öppnats

Ansökan om företagsfinansiering har öppnats. Ansökningarna om företagsstöd lämnas i fortsättningen in hos NTM-centralen via e-tjänsten.

Den elektroniska ansökningstjänsten för företagsstöd finns på NTM-centralens webbplats under "E-tjänster". För att kunna ansöka om stöd krävs s.k. stark autentisering (Katso-identifikation som Skatteförvaltningen svarar för).

Företagskunder kan vända sig till FöretagsFinlands telefontjänst med sina frågor om e-tjänsterna för företagsstöd, tfn 0295 020 500.

Den elektroniska ansökan av företagsstöd i enlighet med den nya lagstiftningen inleds den 15 september 2014. Lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet trädde i kraft den 1 juli 2014 och förordningen som utfärdats med stöd av den träder i kraft den 15 september 2014. Lagen är i kraft temporärt under EU:s strukturfonders programperiod 2014–2020.

Läs mera:


Regional information