Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Nya webbsidor om understöd för utvecklande av företag har öppnats

NTM-centralernas svensk- och finskspråkiga webbsidor om understöd för utvecklande av företag har förnyats. En nyhet är att sidorna nu innehåller beskrivningar av företag och projekt som finansierats med hjälp av understödet för utvecklande av företag. På sidorna finns nu också material om vilka resultat understödet för utvecklande av företag har gett. På sidorna finns även samlad information om vilka finansieringsstrategier/riktlinjer NTM-centralerna följer när de beviljar understöd för utvecklande av företag. Sidorna innehåller också anvisningar för elektronisk ansökan om understöd.

Ta en titt på de förnyade webbsidorna:

Ytterligare information

  • Sirpa Hautala, överinspektör, arbets- och näringsministeriet,
    tfn 0295 063 684

Regional information