Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Privat arbetsförmedling och personaluthyrning växer

Arbetsförmedling och i synnerhet personaluthyrning är verksamhet som fortsätter växa i Finland. Som helhet är branschen mycket betydande för vårt lands näringsliv, eftersom det t.ex. i hela branschen finns totalt 1 405 verksamhetsställen fördelade på 1 200 företag. Branschen sysselsätter i genomsnitt över 35 000 personer, och den totala omsättningen är cirka 1,6 miljarder euro. För unga är personaluthyrningsföretag en viktig inkörsport till arbetsmarknaden.

– Grovt taget kan man konstatera att branschen arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster i den officiella näringsgrensindelningen till 95 procent består av personaluthyrning. Den privata arbetsförmedlingen utgör endast cirka fem procent av hela branschen, säger Timo Metsä-Tokila, branschchef vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Enligt SMF-företagsbarometern och arbetslivsexperterna ser branschens framtid positiv ut. Branschens betydelse i vårt land kommer att öka. Tillväxten kommer både av att det inom den offentliga sektorn råder en tendens att lägga ut sina egna tjänster och av att sätten att arbeta förändras i och med den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen.

Detta framgår av en branschrapport om arbetsförmedlingsverksamhet och en SMF-företagsbarometer om företagstjänster som ANM Branschtjänst offentliggjorde den 11 november 2016.

Läs mera:


Regional information