Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Restbelopp av jordbrukarstöd för år 2016 betalas ut i juni

I juni betalar Landsbygdsverket ut restbelopp av sådana jordbrukarstöd som söktes år 2016. Till jordbrukarna betalas EU:s får- och getbidrag samt restbeloppen av ersättning för djurens välbefinnande, EU:s bidrag för nötkreatur och mjölkkor, grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor, miljöersättning samt miljöavtal för tran-, gås- och svanåkrar.

Jordbrukarna får in summorna på sitt konto från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet. Vilka belopp som har betalats ut till den egna gården kan jordbrukarna kontrollera i e-tjänsten Vipu.

Läs mera:


Regional information