Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Virta pitkäaikaistyöttömyyteen kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla edelleen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli heinäkuun lopussa lomautetut mukaan lukien noin 31 230 työtöntä työnhakijaa. Koulujen päättyminen ja taantuman pitkittyminen nostivat heinäkuun työttömyysluvut korkeiksi. Työttömiä oli 940 enemmän kuin kesäkuun lopussa. Vuoden takaiseen verrattuna naisten työttömyyden kasvu jatkui ja miesten väheni. Työttömiä oli heinäkuun lopussa yhteensä 2 200 enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen heinäkuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautusten määrä nousi kesäkuusta 150 henkilöllä. Lomautettuna oli heinäkuun lopussa 1 900 henkilöä, mikä on lähes saman verran kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa käytettiin enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennetyllä työviikolla oli heinäkuun lopussa 590 ja vuosi sitten 350 työntekijää.

Nuoria, alle 25-vuotiaita, työttömiä työnhakijoita oli 6 050, mikä on 480 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kesäkuuhun verrattuna nuorten työttömien määrä nousi 130:llä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 750, mikä on 590 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Työttömyyden kasvu hellitti hieman molemmissa ikäryhmissä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 8 235. Pitkäaikaistyöttömiä oli tullut vuodentakaiseen verrattuna lisää noin 1 510 henkilöä.

Uusia työpaikkoja avautui heinäkuun aikana 1 770

Heinäkuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 190 työpaikkaa, mikä on 610 vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia paikkoja avautui 440 vuodentakaista vähemmän eli 1 770. Siitä huolimatta työvoiman kysyntä nousi viime vuoden heinäkuuhun verrattuna mm. ammattiryhmissä luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat, rakennustyöntekijät, asiakaspalvelutyöntekijät, konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat..

Työllistymistä edistävissä palveluissa Pohjois-Pohjanmaalla 7 750 työnhakijaa

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli heinäkuun lopussa 7 750 työnhakijaa. Palveluissa oli nyt 1 070 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluissa olevien määrät olivat suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (2 250), palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa (1 840), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 305) ja työvoimakoulutuksessa (1 300).

Noin joka viides työttömänä Iissä ja Oulussa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 16,9 %. Vuosi sitten osuus oli 15,9 %. Alueittain työttömyysasteet olivat matalimmat Reisjärvellä 9,6 %, Merijärvellä 10,0 %, Kalajoella 10,6 % ja Lumijoella 10,7 %. Työttömyysaste nousi yli 15 %:iin kuudessa kunnassa ja yli 20 %:iin yhdessä kunnassa. Korkein työttömyysaste 20,4 % oli heinäkuun lopussa Iissä. Oulun työttömyysaste nousi toiseksi korkeimmalle ja oli nyt 19,6 %.
Tiedot ovat kuntatason tietoja. Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto.
Kansainvälisesti vertailukelpoisena tuottaa Tilastokeskuksen työvoimatutkimus viralliset työttömyysluvut maakuntatasolla.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Asiantuntija Jarkko Pietilä, p. 0295 038 116, 040 673 9472
Tutkimussihteeri  Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 22.09.2015
Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot


Regional information