Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Algblomningen har hållits under kontroll tack vare den svala försommaren (Landskapen i Österbotten)

Tack vare den svala försommaren har algblomningar tills vidare inte noterats på de permanenta observationsplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Algläget kan dock ändras snabbt, beroende på vattentemperatur, vindar och vattenströmmar.  Det har kommit några medborgarobservationer av blågröna alger från Lappajärvi och Kuorasjärvi.

Ytvattentemperaturen är fortsättningsvis låg med tanke på tidpunkten. Till exempel i Lappajärvi är ytvattentemperaturen för närvarande ca 15 grader och i Hinjärv ca 17 grader. Också i övriga delar av landet är ytvattentemperaturen för närvarande 2–3 grader lägre än genomsnittet. I Kvarken är vattentemperaturen ca 11 grader.

Algobservationerna sparas i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla. Även aktuella uppgifter om ytvattentemperaturerna finns i Järvi-meriwiki. Medborgarna kan också spara sina observationer i systemet, vilka sedan stöder den riksomfattande bedömningen av algläget. Med hjälp av webbappen Havaintolähetti kan man enkelt spara sina observationer med smarttelefon. Observationer om blågröna alger kan också meddelas genom att ringa alguppföljningstelefonen på nummer 0295 027 990.

Det finns barrträdspollen i luften, som även förs ut i vattendragen och bildar en ljusgul hinna på vattenytan. Barrträdspollen orsakar sällan allergiska symptom och vattnet som färgats av pollen är inte farligt.

Tilläggsuppgifter:

 

 


Regional information