Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Viileä alkukesä estänyt sinilevän kukinnan (Pohjois-Karjala)

Valtakunnallinen leväseuranta on käynnissä myös Pohjois-Karjalassa ja meneillään on jo 20. kesä. Leväseurantaa tehdään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden kanssa. Koulutetut havainnoitsijat tekevät vakiokohteissa silmämääräiset havainnot viikoittain 30.5.–28.9.2017, tiistaisin ja keskiviikkoisin. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoitteena on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta.

Pohjois-Karjalan leväseuranta 2017 ja alkukesän tulokset

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväseurantaa alueellaan yhdessä vapaaehtoisten havainnoitsijoiden kanssa. Seurannassa on 21 paikkaa. Toukokuun lopulla ja kesäkuun alkupuoliskolla (30.5.−21.6.2017) havaintopisteillä ei havaittu sinilevää. Myöskään yleisöhavaintoja levien esiintymisestä Pohjois-Karjalan alueella ei toistaiseksi ole ilmoitettu. Alkukesän viileys vaikuttaa osaltaan levien vähäiseen esiintyvyyteen, mutta lämpötilan kohoamisen, tuulien ja virtausten vaikutuksesta levien esiintymistilanne voi muuttua nopeastikin.

Vedet ovat lämmenneet hitaasti alkukesällä. Aamulla 21.6. pintaveden lämpötila oli Pielisjoessa, Joensuussa 14,8 °C (poikkeama vuosittaisesta keskiarvosta -0,9 °C).

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta. Myös levänäytteitä voi toimittaa. Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta, muiden järvikohtaisten havaintojen ohella. Järviwikille on kehitetty Havaintolähetti-niminen verkkosovellus, joka mahdollistaa havaintojen tallentamisen myös älypuhelimen kautta.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) levätilannesivuille. Leväkatsaukset koko maan tilanteesta tehdään torstaisin, kesä−elokuussa, ymparisto.fi –verkkopalveluun:  www.ymparisto.fi/levatilanne. Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkaisee maakuntakohtaisen leväkatsauksen muutaman kerran seurannan aikana: www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne.

Lisätietoja

Viestintäasiantuntija Juha Kokkonen, puh. 0295 026 169, juha.kokkonen(at)ely-keskus.fi


Regional information