Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Exportindustrin skapar tillväxt i alla regioner

Översikten om de regionala utvecklingsutsikterna hösten 2017

De olika regionerna i Finland tror att ekonomin och sysselsättningen kommer att utvecklas i positiv riktning i den närmaste framtiden. De positiva utsikterna täcker i praktiken hela landet, och det syns inga tecken på att tillväxten kommer att avta i någon region. Den ekonomiska tillväxten syns i form av ökad efterfrågan på arbetskraft inom flera branscher, men det gör visserligen också att svårigheter att få tag på arbetskraft blir vanligare. Arbetslösheten har fortsatt minska i alla regioner och i detta hänseende ser framtiden ljus ut.

Översikten om de regionala utvecklingsutsikterna hösten 2017 är närings-, trafik- och miljöcentralernas och de centrala regionutvecklarnas gemensamt bildade uppfattning om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och närings-, trafik- och miljöcentralernas områden. Bedömningarna i denna översikt har gjorts i augusti–september 2017. En sådan här översikt utarbetas en gång i halvåret.

45 % av de internationella SMF-företagen ämnar satsa mer på export under det kommande året

Av de internationella små och medelstora företagen väntar sig över 60 procent att konjunkturerna kommer att förbättras under det kommande året. Ungefär hälften av de internationella SMF-företagen väntar sig också att exporten kommer att öka. Cirka 45 procent av de internationella SMF-företagen tänker satsa mer på export än vad de gör nu.

Uppgifterna framgår av rapporten Kansainväliset pk-yritykset (Internationella små och medelstora företag) som bygger på material från SMF-företagsbarometern.

Internationella företag är mer tillväxtorienterade än andra företag. Av utredningen framgår att internationella SMF-företag i fråga om internationalisering av företagsverksamheten är en viktig grupp med betydande tillväxtpotential. De lanserar också nya produkter eller tjänster samt expanderar sin verksamhet till nya marknader nästa dubbelt så mycket som andra SMF-företag. Ungefär en tredjedel av de internationella SMF-företagen ämnar använda sig av offentliga internationaliseringstjänster under det kommande året.

Läs mera:


Regional information