Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Egentliga Finlands ELY-centrals betjäningstider i lönegarantiärenden ändras fr.o.m. 18.11 (ELY-centralen i Egentliga Finland)

För att den allt ökande mängden ansökningar ska kunna behandlas i snabbare takt inför vi nya tider för kundbetjäningen i lönegarantiärenden från och med 18.11.2013:

  • måndag – onsdag och fredag kl. 10 - 14
  • torsdag klo 10 - 16.15

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagares arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren är insolvent. Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar som grundar sig på en arbetstagares arbetsförhållande och vars grund och belopp har kunnat utredas.

Ansökan om betalning enligt lönegarantin kan göras av arbetstagaren eller en arbetstagarorganisation på vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning. När arbetsgivaren är försatt i konkurs kan ansökan om betalning enligt lönegarantin, under de förutsättningar som anges i förordning, också sökas av konkursboet. Fordringar som betalats enligt lönegarantin jämte ränta återkrävs till staten av arbetsgivaren eller dennes konkursbo.

Ansökningar tas emot av arbets- och näringsbyråerna och ELY-centralerna. Den genomsnittliga behandlingstiden är 3-4 månader.

Närmare 900 har redan sökt lönegaranti under 2013

Den nuvarande ekonomiska situationen har synts som en smärre ökning av antalet lönegarantiansökningar jämfört med föregående år. Under de 10 första månaderna av 2013 har lönegaranti sökts av 876 sökande och åtgärderna har gällt 196 arbetsgivare. Till de sökande har enligt lönegarantin betalats ut sammanlagt 3 263 703,54 euro, vilket är en klart större summa än under tidigare år.

Ytterligare information
Ledande jurist Auli Juhanoja, ELY-centralen i Egentliga Finland
tfn 0295 022 712, eller auli.juhanoja(at)ely-centralen.fi


Regional information