Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma hyväksytty (Hämeen ELY-keskus)
 

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 18.12.2015 Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021. Lisäksi Hämeen ELY-keskuksen toimialueella on hyväksytty Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentämään suurten tulvien aiheuttamia riskejä.

Vantaanjoen tulvien kannalta suurimpana ongelmana ovat suuret virtaamavaihtelut sekä ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät ja yleistyvät rankkasateet. Tulvariskin vuoksi Riihimäki on nimetty yhdeksi Suomen valtakunnallisesti merkittävistä tulvariskialueista.

Vantaanjoella tärkeimmät toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi ovat maankäytön suunnittelu, vesistöennusteiden, varautumisen kehittäminen sekä jälkitoimenpiteiden suunnittelu, jokiuoman kunnossapito, sekaviemäröinnistä luopuminen ja veden virtauksen parantaminen Riihimäen keskusta-alueella korvaamalla alimitoitettuja siltarumpuja putkisilloilla.  

Toimenpiteitä toteuttavat viranomaiset kuten mm. ELY-keskukset, pelastuslaitokset ja kunnat. Tämän lisäksi omatoiminen varautumista tulviin kuuluu mm. vesi- sähkö- ja energialaitoksille ja yksityisille kiinteistönomistajille.

Suunnitelmat on laadittu toteuttamiskaudelle 2016–2021. Hämeen ELY-keskuksen tehtävänä on edistää ja seurata Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista. 
 
Kaikki hyväksytyt tulvariskien hallintasuunnitelmat on julkaistu osoitteessa: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

 

Lisätietoja:  

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 037

 


Regional information