Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Valtatie 12 parantaminen käynnistyy Alasjärven ja Atalan välillä (Pirkanmaa)

ELY-keskus käynnistää Tampereella valtatie 12 parantamistyöt Alasjärven ja Linnainmaan (Atalan) eritasoliittymien välisellä osuudella. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta valtatie 12:lla. Parantaminen toteutetaan hallituksen päättämällä perusväylänpidon lisärahoituksella.

Moottoriliikennetielle rakennetaan keskikaide ja lisäkaistat kumpaankin suuntaan. Samalla Alasjärven risteyssilta peruskorjataan.

Linnainmaan eritasoliittymästä Tampereen suuntaan kulkeva liittymiskaista yhdistetään uudella lisäkaistalla Alasjärven eritasoliittymän Helsingin suuntaan kääntyvään erkanemiskaistaan. Vastaavasti Alasjärven eritasoliittymästä Lahden suuntaan kulkeva liittymiskaista yhdistetään uudella lisäkaistalla Linnainmaan eritasoliittymän erkanemiskaistaan. Turvallisuutta parannetaan rakentamalla Alasjärven ja Linnainmaan eritasoliittymien välille keskikaide.

Alasjärven risteyssilta korjataan ja Aitolahdentien ylittävä Majarannan risteyssilta levennetään ja korjataan. Eritasoliittymien välinen valaistus uusitaan. Alasjärven eritasoliittymään rakennetaan mastovalaistus.

Tienparannustyöt alkavat puuston poistolla ja sen jälkeen Alasjärven risteyssillan kohdassa käynnistyvillä purkutöillä.

Tietöiden aikana on suositeltavaa valita vaihtoehtoinen ajoreitti

Valtatie 12 Alasjärven ja Linnainmaan välisellä tieosuudella ruuhkautuu pahasti aamu- ja iltapäivisin. Suurin ruuhka aiheutuu aamuisesta Tampereen suuntaan etenevästä työmatkaliikenteestä. Jonopituudet Kangasalan suunnasta Alasjärven eritasoliittymään ovat jo useamman vuoden ajan olleet noin kolmen kilometrin pituisia. Ajoittain liikenne pysähtyy kokonaan. Itä-Tampereen ja Kangasalan maankäytön kehittyminen kasvattavat tieosuuden liikennemääriä entisestään.

Valtatie 12:lla tehtävien tietöiden aikana yleisen liikenteen ajoreittejä muutetaan hieman, mutta kumpaankin suuntaan kulkevat omat ajokaistansa ja nykyiset kääntymissuunnat ovat käytössä koko tienparannustyön ajan. Tienkäyttäjien kannattaa kuitenkin harkita vaihtoehtoisten ajoreittien käyttöön ottamista tietöiden aikana.     

Urakoitsijana toimii Kreate Oy. Tienparannustyöt valmistuvat tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Perusväylänpidon lisärahoitus mahdollistaa hankkeen toteuttamisen

Pääministeri Sipilän hallitus päätti siirtää liikenneväylien kehittämishankkeista 364 miljoonaa euroa perusväylänpitoon ja yksityisteiden valtionavustuksiin vuosina 2017–2019. Rahoitus kohdistuu maanteiden, rautateiden ja yksityisteiden parantamiseen sekä kaupunkiseutujen liikennehankkeiden tukemiseen. Ohjelman valmistelussa on painotettu kaupunkiseutujen kasvun tukemista, elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeita sekä liikenneturvallisuutta.

Valtatie 12 Alasjärvi–Atala -hanke on ensimmäinen kahdesta Pirkanmaalla tämän ohjelman kautta toteutettavista tieverkon parantamishankkeista. Lisärahoitusohjelmasta on siihen osoitettu 3,8 miljoonaa euroa.

Liite: Yleiskartta
    
Lisätietoja:

  • Työmaapäällikkö Tuula Ala-Orvola, Kreate Oy, p. 050 3803107
  • Projektipäällikkö Heikki Koski, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 036 251

Regional information