Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Den offentliga delen av det riksomfattande registret för trafiktillstånd tas i bruk (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Det riksomfattande registret för trafiktillstånd (VALLU) är ett gemensamt register för trafiktillstånd och avtal som innehåller trafikidkar- och tillståndsspecifika uppgifter om alla företag inom gods-, taxi- och kollektivtrafik. Registret används och upprätthålls av de ELY-centraler som är behöriga i trafiktillståndsärenden samt de behöriga kommunala och regionala kommunala myndigheterna enligt kollektivtrafiklagen 12 § och 13 §. Registeransvarig är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, som även fungerar som riksomfattande tillståndsmyndighet för gods- och kollektivtrafik.

Som ett av målen i EU:s förordning om trafikidkare (EG Nr 1071/2009) ställdes att vissa av uppgifterna i de nationella registren för trafiktillstånd ska vara offentligt tillgängliga så att transportföretagens kunder ska kunna kontrollera om det aktuella företaget har vederbörligt tillstånd. Tillståndsregistrets offentliga datatjänst har nu öppnats för bruk. Tjänsten är indelad i två delar:

 1. sökning av trafiktillstånd på adressen http://vallu.ahtp.fi/
 • en förfrågan på trafiktillståndets nummer ger som svar namn på trafiktillståndets innehavare, tillståndstyp, tillståndets status och giltighetstid
 1. sökning av trafikidkare på adressen http://vallu.ahtp.fi/kansalaislupahaku.aspx
 • en förfrågan på trafikidkarens namn, FO-nummer eller tillståndsnummer ger som svar giltiga tillståndstyper, fordonsklass, tillståndsantal samt uppgifter om stationsort för taxitillstånd.

 

Närmare uppgifter på webbplatsen www.ely-centralen.fi under Trafik > Tillstånd.

 

 • Pasi Hautalahti
  Tillståndschef
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
  Tfn 0295 027 972

 

 


Regional information