Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

Ansökningstiden för coronafinansiering beviljad av NTM-centralerna för företagens lägesanalys och utvecklingsunderstöd går ut måndag 8.6 klockan 16:15. (1.6.2020)

Coronafinansieringen som beviljas av NTM-centralerna upphör på måndag den 8 juni kl. 16.15. Ansökningar som inkommit fram till ansökans giltighetstid behandlas enligt reglerna vid ansökningstidpunkten.  För att häva ansökningskön görs ytterligare rekryteringar vid NTM-centralerna för behandling av både ansökningar och utbetalningar.
 

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter (29.5.2020)

Lagstiftningen som gäller sjötrafiken förnyas, då den nya sjötrafiklagen (782/2019) träder i kraft 1.6.2020. Sjötrafiklagen tillämpas på farkoster och användningen av dem inom finskt vattenområde.

Antalet arbetslösa arbetssökande nästan fördubblades i april (27.05.2020)

Den snabba ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande och särskilt antalet heltidspermitterade bland dem berodde på begränsningsåtgärder på grund av coronapandemin.