Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Valtakunnallinen leväseuranta alkoi, Etelä-Savon järvissä ei haitallisia leviä (Etelä-Savo)

Valtakunnallinen ja maakunnallinen leväseuranta on alkanut. Etelä-Savon järvissä on toistaiseksi havaittu vain yksi vähäinen leväesiintymä. Tilanne on ajankohdalle tyypillinen, sillä levät alkavat lisääntyä yleensä vasta juhannuksen jälkeen. Järvestä riippuen vesien  lämpötilat ovat  olleet toukokuussa useita asteita keskimääräistä korkeampia. Tämä tilanne voi lisätä leväesiintymiä alkukesästä jos säät pysyvät lämpiminä.

Etelä-Savon järvissä on toukokuun puolivälin jälkeen esiintynyt runsaasti havupuiden siitepölyä veden pinnalla, mikä ilmenee keltaisena kalvona veden pinnalla ja kertyminä rannoilla. Siitepölytilanne näyttäisi olevan tasaantumassa.

Leväseurannassa 13 järvikohdetta

Etelä-Savon levätilannetta seurataan tänä kesänä 13 järvikohteella. Havaintopaikat on valittu kuvaamaan Etelä-Savon yleistä levätilannetta. Kohteiden vedenlaatu kattaa järvet suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana seurannassa on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä.
Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin ajalla 2.6.- 1.9. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin yli 250 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana seurannassa on myös paikallisia asukkaita. Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järviwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen, joka hoitaa tallennuksen. Järviwiki -sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä.

Havaintolähetin avulla tallennat havainnot

Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla kuka tahansa voi ilman rekisteröitymistä tallentaa havaintoja Järviwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järviwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai tallentaa ilman havaintopaikkaa. Havaintolähetissä on toistaiseksi vain osa JärviWikin havaintotyypeistä.

Älä ui levävedessä!

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit

Lisätietoja:   

Vesistöasiantuntija Antti Haapala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 173
Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233
Johtava asiantuntija Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 209


Regional information