Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Den nya handboken om tillståndsförfaranden för produktionsanläggningar av förnybar energi är den första i sitt slag

Handboken omfattar anvisningar för alla projektutvecklare om tillståndsförfaranden och om andra administrativa förfaranden för produktionsanläggningar för förnybar energi. riktas till alla som utvecklar projekt för förnybar energi, allt från enskilda medborgare till stora industriaktörer. gör det möjligt att på egen hand göra sig förtrogen med tillstånd och anmälningar som behövs.

Handboken har utarbetats i samarbete med en omfattande myndighetssamarbetsgrupp, Kommunförbundet och kontaktpunktsmyndigheten för förnybar energi. Handboken uppdateras allteftersom lagstiftningen eller anvisningarna ändras.

Rådgivning i tillståndsärenden kring produktion av förnybar energi

Den nationella tillståndsrådgivningen för förnybar energi betjänar från NTM-centralen i Södra Österbotten.  Rådgivning ges per telefon eller e-post i frågor som gäller tillstånd för projekt i anslutning till framställning av förnybar energi. Kontaktpunktsmyndighetens uppgift är att ge råd och hjälp med tillståndsärenden, samt följa upp de tidsfrister som fastställts för tillståndsförfaranden.