Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland: För miljökonsekvensbedömningen av en timmes tåget mellan Helsingfors och Åbo

Miljökonsekvensbedömningens tillämpning i projektet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo.

NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland anser att man i projektet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo, alltså "en timmes tåg"-projektet ska tillämpa en miljökonsekvensbedömning, alltså MKB-förfarande mellan Esbo och Åbo.

I miljökonsekvensbedömningen utnyttjas tidigare utredningar samt lärdomarna från MKB- och utredningsplanskedenas evenemang för allmänheten, därtill utfärdas även nya utredningar.

Banavdelningen mellan Esbo och Salo som en del av en timmes tåg-konceptet, som redan 2010 varit i en miljökonsekvensbedömning, granskas. På så sätt förverkligas i MKB-förfarandet ett mer omfattande granskningsperspektiv på verkningarna av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo för bl.a. uppfyllandet av internationella klimatmål.

I miljökonsekvensbedömningen ska uppskattningar på planerna, utredningarna och verkningarna som utfärdats och utfärdas på projektets delar tas i beaktande. Utförandet av MKB-förfarandet för hela banavsnittet mellan Helsingfors och Åbo är grundat också för att uppdatera verkningarnas konsekvensbedömning. Därtill kan den nya bandepån som planeras på banavsnittet kustbanan i Nyland bifogas i konsekvensbedömningen.

Projektområdet sträcker sig på både NTM-centralen i Nylands och NTM-centralen i Egentliga Finlands områden, därmed utfärdade NTM-centralen i Nyland och NTM-centralen i Egentliga Finland utlåtandena tillsammans.

Eftersom projektet utförs i fler än ett närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde har NTM-centralerna i enlighet med 10 § 2 mom. i MKB-lagen kommit överens om att NTM-centralen i Nyland fungerar som projektets kontaktmyndighet. NTM-centralerna samarbetar dock tätt i MKB-förfarandet och arrangerandet av evenemang för allmänheten.

 

Ytterligare information:

Enhetschef, Timo Kinnunen, tfn 0295 021 405, Miljö och naturresurser, NTM-centralen i Nyland

Överinspektör, Petri Hiltunen, tfn 0295 021 405, Miljö och naturresurser, NTM-centralen i Egentliga Finland


Regional information