Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Utin lentoaseman lupamääräyksiä tarkistetaan, vähäisiä muutoksia melunhallintaan tulossa (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Utin lentoaseman lupamääräyksiä. Finavia Oy ja Puolustusvoiminen logistiikkakeskuksen esikunta ovat yhdessä jättäneet aluehallintovirastolle hakemuksen lupamääräysten tarkistamisesta.

Vastaako nykyinen toiminta ympäristölupahakemuksessa arvioitua toimintaa?

Utin lentoasema on toiminut vuodesta 1919 lähtien keskeytyksettä puolustusvoimien/ilmavoimien tukikohtana. Laskuvarjojääkärikoulu aloitti toimintansa Utissa vuonna 1962 ja lentoasema on mm. sotilaslaskuvarjohyppytoiminnan keskus Suomessa.

Utin lentoaseman toiminta koostuu edelleen lähinnä yleisilmailun eri muodoista ja sotilasilmailusta. Utissa ei ole säännöllistä reittiliikennettä tai matkustajaliikennettä. Kaikki ilmailun eri muodot ovat Utin lentoasemalla vaihtelevassa määrin mahdollisia.

Utin lentokentän toimintaa vuonna 2015 koskevan vuosiraportin mukaan laskeutumisia oli liikenneilmailussa 2, sotilasilmailussa 2698 ja yleisilmailussa 780, yhteensä 3480.  Siviililiikenteen kokonaisliikennemäärät olivat ympäristölupahake­muksessa vuonna 2003 arvioidun mukaiset. Laskuvarjohyppytoimintaa on hieman enemmän kuin vuonna 2003 arvioitiin. Tulevaisuudessa siviililiikenteen ei arvioida juuri kasvavan lukuun ottamatta laskuvarjohyppytoimintaa, joka voi kaksinkertaistua vuoteen 2030—2040 mennessä.

Vuonna 2010 laadittu meluselvitys keskittyi erityisesti kuvaamaan helikopteritoimintaa, jonka vaikutukset melualueen laajuuteen ovat määräävät. Selvityksessä siviili-ilmailun operaatiomäärät olivat nykyiseen nähden pienempiä. Hyppykerhojen toiminnan kehittyminen ja tärkeimmän hyppykoneen vaihtuminen antoivat aiheen meluselvityksen päivitykseen siviilitoiminnan osalta.

Meluselvitys on kattava sekä siviililiikenteen että yhteenlasketun helikoptereiden ja siviililiikenteen uuden ennustetilanteen (v. 2030–2040) osalta. Melualue ei juuri muuttunut aikaisemmasta, sillä kokonaismelualue määräytyy lähes pelkästään sotilashelikopterilennoista.

Ennustetun kokonaisliikenteen Lden 55 dB melutason piirissä asuu noin 15 asukasta (vuoden 2013 asukastieto).

Melunhallintasuunnitelma tarvitaan

Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoo, että puolustusvoimien toiminnassa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaatisivat lupamääräysten muuttamista tai tarkistamista.

Finavia on esittänyt muutoksia laskuvarjohyppytoimintaa rajoittavaan lupamääräykseen siten, että toiminta sallitaan pääsiäisaikaan ja pidennetty päivittäinen toiminta-aika on mahdollinen kymmenenä päivänä vuodessa hyppykerhojen kilpailujen ja ennätysyritystapahtumien vuoksi.

ELY-keskus katsoo, että pääsiäisajan hyppylentojen kiellosta voidaan luopua, koska pihalla oleskelu on kyseiseen vuodenaikaan vähäisempää kuin kesällä. Sen sijaan hyppylentojen päivittäisen toiminta-ajan pidentämiseen tulisi suhtautua kriittisesti, ainakaan pidennettyjä toimintapäiviä ei tule sallia kahta enempää kalenterikuukaudessa.

Mikäli laskuvarjohyppytoiminta kasvaa arvioidulla tavalla, voi lähialueiden asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden kokema kiusaantuminen lisääntyä. Tähän voidaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan parhaiten vaikuttaa toiminnallisesti melunhallintasuunnitelman kautta esim. siten, että sää- tms. olosuhteet huomioon ottaen valitaan nousukierrosten alue muualta kuin asuntojen tai vapaa-ajan asuntojen päältä. ELY-keskus esittää, että laskuvarjohyppyohje tulisi hyväksyttää valvontaviranomaisella.

Myös sotilaslentoliikennettä koskeva lentomelun hallintasuunnitelma on syytä päivittää säännöllisesti ja ottaa samalla mahdollisuuksien mukaan asukkaiden toiveet huomioon.

Linkit

Lausunto kokonaisuudessaan (pdf 35 kt)

Lisätietoja

Ympäristövastuuyksikön päällikkö
Jaakko Vesivalo
jaakko.vesivalo(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 294

Ylitarkastaja Erja Monto
erja.monto(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 259


Regional information