Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Työttömyys kääntyi pieneen laskuun ja miesten työttömyys laski edelleen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli joulukuun lopussa lomautetut mukaan lukien liki 30 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 70:llä. Edellinen vastaava työttömyyden lasku tapahtui joulukuussa 2011. Työttömyyden laskua vauhdittivat mm. lomautusten väheneminen, miesten työttömyyden lasku sekä avoimien työpaikkojen lisääntyminen muutamilla aloilla. Kausivaihtelusta johtuen työttömyys kuitenkin kasvoi marraskuusta 2 820:llä. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen joulukuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli joulukuun lopussa 2 770 henkilöä, mikä on 450 vähemmän kuin vuosi sitten. Marraskuusta lomautettujen määrä sen sijaan nousi 720 henkilöllä. Lyhennettyä työviikkoa käytettiin liki saman verran kuin vuosi sitten. Lyhennetyllä työviikolla työskenteli joulukuun lopussa 510 ja vuosi sitten 520 työnhakijaa.

Nuoria, alle 25-vuotiaita, työttömiä työnhakijoita oli 5 370, mikä on 70 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömyyden kasvu laski nuorilla 1,3 %:iin. Marraskuuhun verrattuna nuorten työttömien määrä nousi 905:llä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 940, mikä on 110 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Marraskuun lopusta työttömyys nousi tässäkin ikäryhmässä 415:llä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 8 270. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli noin 1 080 henkilöä korkeampi kuin vuosi sitten. Myös pitkäaikaistyöttömyyden kasvu supistui hieman.

Joulukuun aikana avattiin 1900 uutta työpaikkaa

Joulukuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 260 työpaikkaa. Uusia, joulukuun aikana avautuneita, paikkoja oli 1 900. Uusien työpaikkojen määrä oli noin 85 pienempi kuin vuosi sitten. Viime vuoden joulukuuhun verrattuna kysyntä on lisääntynyt muutamilla aloilla. Työnantajat etsivät tällä hetkellä esim. ICT-alan erityisasiantuntijoita, sovellussuunnittelijoita, ohjelmisto- ja sovelluskehittäjiä, sosiaalialan ohjaajia ja neuvojia, puhelinpalveluneuvojia, tuote-esittelijöitä, lastenhoitotyöntekijöitä, vartijoita, koneenasettajia ja -koneistajia sekä toimisto- ja laitossiivoojia. Myös kesätyöpaikkoja on avattu jo mm. puistotyöntekijöille.

Työllistymistä edistävissä palveluissa reilut 8 600 työnhakijaa

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli joulukuun lopussa 8 630 työnhakijaa. Määrä laski marraskuusta n. 900:lla. Viime vuoden joulukuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 1 245 henkilöä vähemmän. Palveluissa olevien määrät olivat joulukuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (2 930), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 770), työvoimakoulutuksessa (1 400) ja työllistettynä/työharjoittelussa (1 340).

Työttömyysaste laski vuoden takaiseen verrattuna 15 kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 16,2 %. Vuosi sitten osuus oli 16,4 % ja se laski viidessätoista kunnassa. Marraskuusta joulukuuhun työttömyysaste laski vain Hailuodossa ja oli alle 10 prosenttia Reisjärvellä (8,6 %). Alueittain työttömyysasteet olivat joulukuun lopussa korkeimmat Iissä 20,0 %, Pudasjärvellä 19,8 %, Taivalkoskella 19,6 %, Oulussa 17,9 % ja Utajärvellä 16,6 %.

Alueiden työllisyyskatsaukset uudistuvat 1.1.2016 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus uudistuu tammikuun 2016 katsauksesta alkaen. Ensimmäinen uudistettu katsaus julkaistaan 23.2.2016.  Uudistus yhdenmukaistaa koko maan ja ELY-keskusten katsauksia ja helpottaa vertailua eri alueiden välillä.

Helmikuun julkaisupäivästä lähtien työllisyyskatsaus on helppo löytää: www.temtyollisyyskatsaus.fi.

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain.
Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Asiantuntija Jarkko Pietilä, p. 0295 038 116, 040 673 9472
Tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut)
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut)
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut)
Tavoitat johtajat Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston vaihteesta p. 0295 056 500

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 23.02.2016
Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot


Regional information