Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Työttömyyden kasvu hellitti elokuussa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Trendit

  • Työttömyyden kasvu hellitti elokuussa; työttömiä työnhakijoita oli reilut 24 100, mikä on kuitenkin edelleen 3 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Lomautettujen määrä kasvoi 370:llä viime vuoden elokuusta.
  • Uudet avoimet työpaikat; lisäys heinäkuusta 540, mutta määrä edelleen 430 pienempi kuin vuosi sitten.
  • Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä nousi edelliseen vuoteen nähden 710 hakijalla.
  • Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui, yli vuoden työttömänä olleita 1 090 enemmän kuin vuosi sitten.

Työnhakijat

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 13,2 %. Vuosi sitten prosenttiosuus oli 2,0 prosenttiyksikköä pienempi eli 11,2 %. Koko maassa osuus nousi 1,6 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta 9,5 %:sta elokuun 11,1 %:iin.

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden kasvu oli elokuussa heinäkuuta vähäisempää. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 24 136 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 930 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Heinäkuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä laski 3 213 hakijalla. Työttömistä TE-toimistoon ilmoittautuneita lomautettuja oli elokuun lopussa 1 253. Heinäkuuhun verrattuna määrä laski 293:lla. Viime vuoden elokuuhun verrattuna lo¬mautettuja oli 371 enemmän. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli hieman heinäkuuta enemmän eli 328 (taulukko 2).

Erillisen ryhmälomautusseurannan (vähintään 10 hengen lomautukset) perusteella lomautuksia oli elokuun lopun laskentapäivänä voimassa enää 75. Ryhmälomautusten määrä on vähentynyt muuttuneen lomautuskäytännön myötä. Nyt kaikki lomautetut ilmoittautuvat henkilökohtaisesti hakijaksi TE-toimistoon ja ovat mukana työttömien yhteismäärässä työnvälitystilastossa. Ryhmälomautettuja oli 166 vähemmän kuin heinäkuun lopussa ja 142 vähemmän kuin vuosi sitten, jolloin ryhmälomautettuja oli 217. 

Avoimet työpaikat

TE-toimistossa oli elokuussa avoinna kaikkiaan 3 805 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 2 398. Uusia työpaikkoja oli 431 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täyttyi elokuun aikana 2 206 (taulukko 1).

Elokuun lopussa avoinna oli 1 668 työpaikkaa, mikä oli 215 vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman kysyntä nousi viime vuoden elokuusta mm. rakennusalan työkoneiden käytössä, terveyden- ja sairaanhoidossa, teollisuuden sähkötöissä, liikeyritysten ja järjestöjen johtotehtävissä sekä kauneudenhoito- ja hygieniatöissä. Ammattiryhmittäin avoinna oli määrällisesti eniten kaupallisen alan (502), terveydenhuolto- ja sosiaalialan (261) sekä palvelualan (252) paikkoja (taulukot 1 ja 4).

Työttömyyden rakenne

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 10 879, mikä on 1 951 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Heinäkuusta naisten työttömyys laski 2 349 hakijalla. Miehiä oli elokuun lopussa työttömänä 13 257. Miesten työttömyys laski heinäkuusta 864:llä, mutta nousi viime vuoden elokuusta 1 979 hakijalla (taulukko 2).

Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 4 248, mikä on 708 enemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuusta nuorten työttömien määrä laski 1 039:llä. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömien määrä laski heinäkuun lopusta 338:lla hakijalla. Pohjois-Pohjanmaalla nuorten osuus työttömistä työnhakijoista oli 17,6 %. Elokuun lopussa vuosi sitten osuus oli 17,5 %. Koko maassa prosenttiosuus oli elokuussa matalampi eli 13,5 %. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 7 269 mikä on 284 vähemmän kuin heinäkuun lopussa. Vuoden 2012 elokuuhun verrattuna yli 50-vuotiaiden työttömien määrä nousi 941 työnhakijalla (taulukko 2).

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 5 730, mikä on 23,7 % työttömistä työnhakijoista. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi eli 26,2 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski Pohjois-Pohjanmaalla heinäkuun lopusta 30 työnhakijalla. Vuoden 2012 elokuuhun verrattuna pitkäaikais¬työttömyys nousi 1 087 hakijalla (taulukko 2).

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 077. Määrä on 284 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. EU-maiden kansalaisia ulkomaalaisista työttömistä oli 208. Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta (2 750) oli elokuussa 39,2 %.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi edellisen vuoden elokuuhun verrattuna kaikissa ryhmissä. Eniten työttömyys nousi teollisuus- ja varastoalan, terveydenhuolto- ja sosiaalialan sekä tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn aloilla. Yksittäisistä ammattialoista työttömyys nousi muita enemmän konepaja- ja rakennusmetallialalla (+ 423), terveyden- ja sairaanhoidon (+238) sekä tekniikan alalla (+ 232). Ilman ammattia olevien työttömyys nousi 357 hakijalla (taulukko 4).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski elokuussa 26:ssa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Eniten työttömyysaste laski Oulussa (2,3 %-yksikköä) ja Kempeleessä (1,8 %-yksikköä) sekä 1,7 %-yksikköä Kärsämäellä, Lumijoella, Pudasjärvellä ja Utajärvellä. Työttömyysaste oli elokuun lopussa alle 10 prosenttia kahdeksassa kunnassa. Pienimmät työttömyysasteet olivat Reisjärvellä 6,1 %, Hailuodossa 8,2 % ja Sievissä 9,0 %. Osuus oli 10-15 prosenttia 17 kunnassa. Korkeimmat työttömyysasteet olivat elokuun lopussa Taivalkoskella 16,1 %, Iissä 15,3 %, Oulussa 15,0 % ja Pudasjärvellä 15,0 % (taulukko 3).

Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli elokuun lopussa 8 528 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana mm. työvoimakoulutuksessa (1 655), työllistettynä/työharjoittelussa (2 900), työ- ja koulutus¬kokeiluissa (549), valmennuksessa (31) ja muissa palveluissa (3 393) olevat työnhakijat. Edellä mainituissa palveluissa yhteensä olevien määrä laski viime vuoden elokuusta 43 hakijalla. Heinäkuuhun verrattuna aktiivitoimien piirissä olevien määrä nousi 743 henkilöllä.

Aktivointiaste (palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) oli elokuun lopussa 26,1 %. Koko maassa aktivointiaste oli elokuun lopussa hieman matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 26,0 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue: ylijohtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Strategiayksikkö: yksikön päällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Strategiayksikkö: tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja   Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325
        


Regional information