Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Työttömyyden aleneminen jatkui huhtikuussa (Lapin ELY-keskus)

Lapissa on ollut alkuvuoden aikana joka kuukausi vähemmän työttömiä kuin viime vuonna. Huhtikuun lopussa työttömiä oli 13 530, vähennystä viime vuoteen oli yli 350. Koko maassa työttömyyden kasvu jatkui edelleen, ero viime vuoteen on kuitenkin enää hyvin pieni.

Lapissa alle 25-vuotiaiden työttömyys on alentunut kokonaistyöttömyyttä enemmän, sen sijaan 25-29-vuotiaiden työttömyys on noussut viime vuoteen verrattuna. Keskiasteen koulutuksen suorittaneilla työttömyys on lisääntynyt ja korkea-asteen koulutetuilla vähentynyt viime vuodesta. Työttömyys on alentunut vuoden takaisesta kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Rovaniemellä.

Työttömyysjaksot ovat pitkittyneet sekä Lapissa että koko maassa. Huhtikuun lopussa Lapissa työttömänä olleiden työttömyyden keskimääräinen kesto oli peräti 50 viikkoa. Työttömistä 30 % oli ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään vuoden. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi viime vuodesta Lapissa 10 % ja koko maassa 16 %.

Lapin ELY-keskuksen huhtikuun 2016 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Marja Perälä, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (toukokuu 2016) julkaistaan 21.6.2016

 

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.

 


Regional information