Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Työnantajalähtöisen ehdokashakupalvelun tulokset rohkaisevia (Uusimaa)

TE-toimiston toinen, vähemmän tunnettu työnvälitystapa on ehdokaspalvelu. Sitä käytetään asiakkaille lähetettyjen työtarjousten rinnalla vielä vähän, mutta toimeksiantojen määrät ovat kasvaneet Uudellamaalla viime vuosina.

Ehdokashaku on TE-toimiston työnantajalähtöistä työnvälitystä, jossa toimeksiannon tehneille työnantajille etsitään sopivia työntekijöitä TE-toimiston asiakkaiden joukosta. Palvelua hyödyntävät niin isot kuin pienet työnantajat ja yleisin syy käytössä on rekrytoinnissa tarvittava tuen tarve.

ELY-keskuksen Raportteja-sarjassa tehty tutkimus Julkista työnvälitystä työnantajalähtöisesti ja tuloksekkaasti - Ehdokashakutoimeksiannot Uudenmaan TE-toimiston rekrytointipalveluna osoittaa palvelun tulokselliseksi: Noin neljännekseen toimeksiantojen kohteena olleista työpaikoista oli tutkimusvuosien aikana välitetty vähintään yksi työntekijä.

Työpaikkojen täyttymiseen vaikuttivat luonnollisesti työnantajan sektori ja kohteena olleen työpaikan työmarkkinatilanne. Tulokset olivat heikommat, kun työntekijöitä etsittiin pieniin yrityksiin, pula-ammatteihin ja vakinaisiin työtehtäviin. Tutkimuksen analyysit todensivat kuitenkin, että ehdokashakujen kautta työpaikat täyttyvät huomattavasti nopeammin kuin työtarjousten tai muiden kanavien kautta. Varsinkin ero työtarjouksiin oli merkittävä. Esimerkiksi vuonna 2017 noin 28 prosenttia Uudenmaan TE-toimiston tekemistä toimeksiannoista oli johtanut vähintään yhteen työnvälitykseen ja vuonna 2018 lukema oli vielä entisestään noussut. Työtarjousten vastaava lukema oli 6,3 prosenttia.

Tutkimuksen perusteella työnantajat arvostavat palvelun nopeutta ja maksuttomuutta sekä mahdollisuutta valita itselleen sopivin työntekijä riittävästä määrästä hakijoita.

Tutkimuksessa käsitellään myös ehdokasasettelun kehittämistarpeita. Niiden tarkastelu on tarpeen muun muassa tulevaa kasvupalvelu-uudistusta ajatellen. Palvelu on kuitenkin tulosten valossa selkeästi kehittämisen arvoinen. Sitä pitäisikin jatkossa markkinoida voimakkaammin ja sen käyttöä pitäisi lisätä. Tutkimuksen mukaan palvelua pitäisi selkeyttää.

Lisätietoja:
Työmarkkinatutkija Santtu Sundvall, santtu.sundvall(at)ely-keskus.fi, 0295 021 014

 

  • ELY-keskuksen tutkimuksen voi ladata täältä:

Julkista työnvälitystä työnantajalähtöisesti ja tuloksekkaasti - Ehdokashakutoimeksiannot Uudenmaan TE-toimiston rekrytointipalveluna


Regional information