Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Tulvahuippu käsillä Kiiminkijoella ja Koillismaalla (Pohjois-Pohjanmaa)

Lämmin sää on kasvattanut Kiiminkijoen tulvavirtaamaa nopeasti, ja tulvahuippu saavutetaan viikonloppuna. Tulvahuippu on tavanomaista kevättulvahuippua suurempi. Jääpatotulvan riskiä ei enää arvioida olevan. Tulvavesi on Kiiminkijoelle tyypillisesti katkaissut teitä usealta alueelta tänäkin keväänä. Virtaama kääntyy laskuun viikonvaihteessa, mutta vedenpinnat pysynevät korkealla ainakin vappuun saakka.

Myös Kuivajoen virtaama on korkeimmillaan viikonloppuna, mutta ei saavuta keskimääräistä kevättulvahuippua. Iijoen vesistöalueella tulvahuippua ennustetaan vapuksi, ja viilenevän sään myötä huippu on ennusteen mukaan jäämässä keskimääräistä hieman pienemmäksi.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa Pyhä-, Kala-, Siika- ja Temmesjoella virtaamat ovat jo laskusuunnassa, ja tulvahuippu jäi keskimääräistä pienemmäksi. Jokijäät ovat suotuisissa sääolosuhteissa sulaneet paikoilleen eivätkä ole aiheuttaneet jääpatoja.

Jokivesistöjen jääpatoriskin vuoksi ELY-keskus on seurannut jää- ja vesitilannetta sekä maastossa että tekniikan avulla. Alueen kuntien nimeämät tulvayhdyshenkilöt ovat olleet hyvänä apuna jokivarsien maastohavainnoinnissa. Maastoon asennettavien tulvakameroiden lisäksi on ollut käytössä myös drone-kuvaus. Alla linkki Kiiminkijoen drone-videoihin:

Twitter: Kiiminkijoen tulvametsät ja tiet

Twitter: Kiiminkijoki, Koitelinkoski

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:
Vesitilanne ja ennusteet (ymparisto.fi)
Twitter @POPtulvat

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 8430 (tulvien kokonaistilanne)

Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3006 (Siikajoki ja pohjoisemmat vesistöt)

Vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 540 3107 (Kalajoki ja Pyhäjoki)


Regional information