Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

En ny informationstjänst om företag som sköter producentansvaret på kommande

En ny, offentliga informationstjänst samlar information om alla företag som sköter producentansvaret för avfallshanteringen på en och samma adress. Vem som helst kan enkelt kontrollera för vilka produkters del företaget har skött producentansvaret i den tjänst som öppnas före årets slut.

Riksdagen godkände den 7 juni en ändring av avfallslagen, som innebär att Finland får en ny informationstjänst om producentregistret senast den 1 januari 2023. I informationstjänsten kan vem som helst kontrollera för vilka produkter företaget har fullgjort sin producentansvarsskyldighet och i vilka producentsammanslutningar det ingår i.

Producentansvar innebär att tillverkare, importörer, förpackare och distansförsäljare är skyldiga att se till att de produkter som de släpper ut på marknaden samlas in och återvinns efter att produkterna har lämnat marknaden. Ansvaret gäller batterier och batterier, bilar, förpackningar, papper, däck samt elektriska och elektroniska produkter.

 

Informationen har varit spridd på olika ställen

Företagen sköter i regel producentansvaret genom att ansluta sig till producentsammanslutningen för varje egen produktgrupp, som för företagets räkning sköter insamlingen och återvinningen av produkterna samt rapporteringen till myndigheterna.

Producentsammanslutningarna har även hittills varit skyldiga att publicera medlemsföretagens namn i sina webbtjänster, men informationen om de företag som sköter producentansvaret har varit spridd på olika webbplatser.

– Producentansvaret är en lagstadgad del av företagsansvaret, så informationstjänsten är en välkommen och efterlängtad reform. I fortsättningen kan vem som helst kontrollera om företaget har skött producentansvaret och för vilka produkter. Den kan utnyttjas till exempel när man vill granska upphandlingarnas hållbarhet samt företagets ansvarsfullhet och lagenliga verksamhet, säger ledande producentansvarsövervakare Teemu Virtanen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

I informationstjänsten kan man söka information bland annat med företagets namn och FO-nummer. Som ansökningsgrund kan också användas bland annat producentsammanslutningar och producentansvarsområden.

Informationstjänsten kommer att upprätthållas av Finlands miljöcentral och det bakomliggande producentregistret upprätthålls av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, som övervakar producentansvaret i hela landet.

 

Läs mer