Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralen erbjuder service för att utveckla företaget snabbt och förmånligt

Ansökan om NTM-centralens Utvecklingstjänster för företag inleds efter en paus. Företagen kan redan söka Analys- och Konsulteringstjänsterna och utbildningarna kan sökas av kunderna i april. Tjänsterna erbjuder hjälp av Finlands ledande experter samt skräddarsydda och kostnadseffektiva tjänster för små och medelstora företag som vill utveckla sin affärsverksamhet, växa, förnyas och internationaliseras.

Utvecklingstjänsterna för företag är verktyg för strategisk utveckling och består av tjänsterna Analys, Konsultering och Utbildning. Det lönar sig att bekanta sig med tjänsterna om företaget till exempel söker tillväxtmöjligheter i hemlandet, planerar internationalisering eller behöver hjälp med att digitalisera verksamheten. Tjänsterna lämpar sig också för planering av bland annat ägarbyte, rekrytering eller ny service.

I analystjänsten kartläggs företagets nuvarande situation och utvecklingsbehov. Konsulteringen fokuserar på att utveckla verksamheten utifrån företagets behov. Utbildningen erbjuder hjälp med att utveckla affärskompetensen hos ledningen och nyckelpersonerna i små och medelstora företag. 

Över 700 experter redo att hjälpa företag att växa och utvecklas

I och med att avtalsperioden byts ökar antalet serviceproducenter. Via konkurrensutsättningen har över 700 experter valts ut för att producera Analys- och Konsulteringstjänster för företag. Tjänsterna är riksomfattande och alla experter är tillgängliga i hela Finland. NTM-centralen hjälper kunden att hitta en lämplig expert, men kunden väljer alltid till sist själv den expert som passar sitt behov bäst. Man kan bekanta sig med experternas kompetens i expertsökningen. Expertsökningen har förnyats något och ämnesordsansökan har lagts till för att hjälpa till att välja experter. 

Utbildningstjänsterna inom Utvecklingstjänsterna för företag genomförs inom tre teman som har visat sig vara bra: Tillväxtledning, Ledning av ekonomi och produktivitet samt Ledning av marknadsföring och kundrelationer. Upphandlingen av utbildningar har förnyats och under de kommande två åren används ett dynamiskt inköpssystem. Syftet är att skaffa utbildningar på ett mer flexibelt sätt och av en större grupp serviceproducenter.

NTM-centralen betalar största delen av tjänsterna. Företagets andel av Analys-tjänsten är 260 euro + moms/dag och 325 euro + moms/dag av Konsulteringstjänsten. Tjänsten Utbildning kostar företaget 1 590 euro + moms/deltagare. Det är lätt att söka tjänster. Företaget fyller i sina grundläggande uppgifter i den elektroniska ansökan och beskriver sina utvecklingsbehov. Vanligtvis beviljas tjänsten inom cirka tio dagar.

Mer information om utvecklingstjänster för företag hittas på NTM-centralens webbplats

Kontaktuppgifter

Analys och Konsultering: Riikka Huhtanen-Pitkänen, 0295 029 123, riikka.huhtanen-pitkanen@ely-keskus.fi

Utbildning: Päivi Vaarala, 0295 026 020, paivi.vaarala@ely-keskus.fi