Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Stora investeringar vitamininjektioner för regionerna

Den ekonomiska utvecklingen kommer också fortsättningsvis att vara svag på olika håll i Finland under den närmaste framtiden. Konstaterandet härstammar från rapporten Regionala utvecklingsutsikter hösten 2015, som arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna producerat och som offentliggjordes i Jyväskylä den 24 september 2015.

Utsikterna för handeln och de privata tjänsterna, som stöder sig på hemmamarknaden, är svaga, vilket försämrar helhetsbilden för regionerna. Inom industrin däremot kan det inom vissa regioner äntligen skönjas svaga tecken på positiv utveckling. Den försämrade situationen inom jordbruket återspeglas klart i prognoserna för flera regioner. Detta syns tydligast inom mjölkproduktionen där producentpriserna har sjunkit. När det gäller hösten försämras situationen för jordbruket av de dåliga skördeutsikterna.

Arbetslösheten håller på att öka ytterligare inom de flesta regioner, dock långsammare än tidigare. Det att arbetslöshetsperioderna tenderar att bli längre utgör också fortsättningsvis ett problem. Det har blivit svårare för de högtutbildade, särskilt sådana som nyligen utexaminerats, att få arbete. Inom de närmaste sex månaderna förväntas arbetslösheten att öka inom 35 ekonomiska regioner och minska endast inom fem ekonomiska regioner av de totalt 67 ekonomiska regionerna.

Läs mera:

Regionala utvecklingsutsikter (på finska):


Regional information