Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Finska naturens dag firas 30.8.2014

Syftet med den finska naturens dag är att vända blickarna mot den vackra naturen och att få människorna i rörelse och att dela med sig av sina egna naturupplevelser. Idén med dagen är att fira vår unika natur och den glädje som vår natur ger oss och att inse vilken gynnsam effekt den har på välmåendet. Vår natur förser oss med viktiga tjänster för vi kan inte leva utan rent vatten, ren mat och ren luft.

Finska naturens dag är ett gemensamt projekt för Finlands naturskyddsförbund, Finlands miljöcentral, Forststyrelsens naturtjänster och Biologi- och geografilärarnas förbund och det engagerar olika slags aktörer från Marthor till ministerier.

Under dagen ordnas utflykter och evenemang på olika håll i Finland.

Läs mer (på finska):

 


Regional information