Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna och havsområdena

Algläget håller på att bli lugnare både i havsområdena och insjöarna. I de öppna havsområdena har inte längre observerats omfattande ytansamlingar av blågrönalger, men mindre algblomningar förekommer fortfarande. I insjöarna har förekomsterna av blågrönalger blivit mindre under veckan och endast några rikliga blomningar har observerats. Vindar och uppblandning av vattenmassan kan lyfta näringsämnen till ytan och resultera i en ökning av blågrönalgerna ännu slutet av sommaren

Riksomfattande algöversikt 14.8.2014:

Regionala algöversikter 14.8.2014:

På finska:

 


Regional information