Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Sinilevähavaintojen määrä kasvussa kesäkuun loppupuolella (Pohjois-Karjala)

Viikon 26 sinilevätilanne Pohjois-Karjalan vakiohavaintopisteillä

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on leväseurannassa 22 paikkaa, joita vapaaehtoiset koulutetut havaitsijat seuraavat viikoittain. Viikon 26 havaintopäivinä (28.−29.6.2016) runsaasti levää havaittiin Oriveden Heposelän Huhtiniemessä. Vähän levää havaittiin Oriveden Heposelän Siikasalmella, Suuri-Onkamolla, Höytiäisellä (Hiekanniemi) sekä Pyhäjärvellä. Muilla seurantapisteillä ei havaittu sinilevää.

Kesäkuun puolivälin jälkeen maakunnan pintavesien lämpötilat ovat nousseet tasaisesti. Pitkän ajan keskiarvoon verrattuna pintaveden lämpötilat ovat yhä keskiarvoa korkeammalla. Tänään 30.6. pintaveden lämpötila oli Nurmeksessa Pielisessä 18,5 °C (+1,3 °C pitkän ajan keskiarvoon verrattuna) ja Joensuussa Pielisjoessa 18,5 °C (+1,4 °C).

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen leväseurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus toimii kansalaisten levähavaintojen vastaanottajana maakunnan alueella. Myös levänäytteitä voi toimittaa tarkempaa tarkastelua varten (ohje). Järviwiki.fi-palvelusta voivat kaikki kansalaiset tarkastella maakunnan alueen tuoreimpia levähavaintoja sekä tallentaa omia havaintojaan järvien levätilanteesta.

Tällä viikolla yleisöhavaintoja on tehty runsaasta sinileväesiintymästä Höytiäiseltä, Pyhäselältä ja Orivedeltä. Lisäksi vähäisiä sinileväesiintymiä on havaittu Viinijärveltä sekä Tervalammesta (Kulho).

Sinileväpitoisen veden käyttö

Mikäli veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, veden käyttöä uimiseen tulee välttää, eikä leväpitoista vettä tule käyttää talous-, sauna- eikä löylyvetenä. Pienten lapsien ja kotieläinten pääsy veteen tulee estää, mikäli vedessä on runsaasti levää.

Levähavainto kuvaa vain kyseisen paikan levätilannetta havaintohetkellä eikä koko järven tilannetta. Tuulien ja virtausten vaikutuksesta levien esiintymistilanne voi muuttua nopeastikin.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin levätilannesivuille,  www.jarviwiki.fi.  Leväkatsaukset tehdään kesä−elokuussa koko maan tilanteesta ymparisto.fi – verkkopalveluun torstaisin: www.ymparisto.fi/levatilanne. Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväkatsauksia tarvittaessa torstaisin kesä−syyskuussa: linkki www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne

Lisätietoja
Harjoittelija Ninni Rissanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 033, ninni.rissanen(at)ely-keskus.fi


Regional information